Single Digital Gateway

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvangtoeslag aanvragen in Nederland

Heeft u een lager inkomen en ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan kunt u voor uw eigen bijdrage een tegemoetkoming aanvragen. Dit kunt u doen bij uw gemeente.

Om de tegemoetkoming bij de gemeente aan te kunnen vragen, gelden de volgende voorwaarden:

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvangtoeslag aanvragen

U krijgt een bijstandsuitkering en daarnaast heeft u (parttime) werk, studeert, volgt inburgeringslessen of bent bezig met terugkeer op de arbeidsmarkt (re-integreren). En: u heeft kinderen. De zorg voor een gezin kan soms lastig te combineren zijn met werk of studie. Kinderopvang kan dan uitkomst bieden.

U kunt u op de website van de Belastingdienst nagaan of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U kunt hier ook een berekening maken, zodat u weet wat u kunt verwachten vanuit de Belastingdienst. 

De Belastingdienst vergoedt niet alle kosten van de kinderopvang. Als de kinderopvang noodzakelijk* is kan Ferm Werk ook helpen. Vraag dit na bij uw contactpersoon van Ferm Werk. 

*u heeft een bijstandsuitkering en werkt, u studeert, volgt inburgeringslessen of re-integreert

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U ontvangt kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
  • U, uw partner en kind staan ingeschreven bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
  • U heeft een bijstandsuitkering en werkt, studeert, volgt inburgeringslessen of re-integreert.

Neem hiervoor contact op met Ferm Werk. Dan hoort u of u een aanvraag kunt indienen en welke gegevens nodig zijn om een aanvraag  in te kunnen dienen.

Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon van Ferm Werk.

De gemeente laat binnen 8 weken in een brief weten of u recht hebt op de tegemoetkoming van de eigen bijdrage kinderopvang. In deze brief staat ook hoe lang u de bijdrage krijgt.

Als we iets besluiten dat te maken heeft met uw uitkering, dan krijgt u daar schriftelijk bericht van. U kunt het oneens zijn met zo’n beslissing, of de manier waarop het wordt uitgevoerd door Ferm Werk, en dan kunt u bezwaar maken.

Een bezwaar heeft dus te maken met ontevredenheid van uw kant als het gaat om besluiten over uw uitkering of regeling. Een bezwaar moet u schriftelijk indienen. Als u post van ons krijgt met een besluit, dan heeft u 6 weken de tijd om te laten weten dat u bezwaar maakt.

Zet in uw bezwaar altijd uw naam en adresgegevens en vermeld duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Dagelijks Bestuur Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC  Woerden

Neem contact op met Ferm Werk, tel 0031 348 497000 of mail naar info@fermwerk.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022