Single Digital Gateway

Kind erkennen in Nederland

Krijgt u een kind en zijn u en de geboortemoeder niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? U kunt als vader of duomoeder juridisch ouder worden als u het kind officieel erkent. Dit doet u gratis bij de gemeente. 

Erkennen kind door vader

Bent u als man getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen, want u bent dan automatisch de juridische vader. Dit geldt ook als u niet de biologische vader van het kind bent. 

Erkennen kind door duomoeder

Bent u als vrouw getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen als u voor de zwangerschap een anonieme donor gebruikt heeft. Als duomoeder geldt u dan automatisch als moeder van het kind. U moet wel bij de geboorteaangifte aantonen dat de donor onbekend is.

Heeft u een voor u bekende donor gebruikt? Dan geldt de vrouw van de geboortemoeder niet automatisch als de moeder van het kind. U moet het kind dan zelf erkennen. Ook als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de geboortemoeder. 

Bij erkenning van een kind gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een nauwe bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand ? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen als het nog niet geboren is. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht.

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven.

Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. 

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen na de aangifte van de geboorte

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Bij kinderen die ouder zijn dan 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig. 

 • Ieder kind moet u apart erkennen. Dus ook een 2e of volgend kind uit een relatie. Dat gaat niet automatisch. Tenzij u voor de geboorte getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.  
 • Bij de erkenning van het 1e kind kiest u welke achternaam het kind krijgt: die van de moeder of van de erkenner. Een 2e of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Erkenning kind

Met de erkenning neemt u wettelijk (juridisch) het ouderschap op u. Daarvoor hoeft u niet de biologische ouder te zijn. U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of op een later tijdstip. Maak hiervoor een afspraak. Ouderlijk gezag regelt u ná de geboorte bij de Rechtbank.

U moet uw kind officieel erkennen als u niet getrouwd bent / geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van uw kind.

Erkenning houdt in dat:

 • uw kind erfrecht krijgt.
 • er een plicht tot onderhouden is tussen ouder en kind.
 • uw kind uw achternaam kan krijgen.
 • u nog geen ouderlijk gezag heeft over het kind. Ouderlijk gezag en voogdij moet u apart regelen via de Rechtbank.

Meenemen naar de afspraak

 • Een identiteitsbewijs van de moeder en de erkenner. 
 • Het formulier toestemming tot erkenning voor geboorte of het formulier toestemming tot erkenning na geboorte ingevuld en ondertekend door de biologische moeder.

Bij erkenning na de geboorte:

 • een identiteitsbewijs van uw kind als u dit heeft ;
 • een geboorteakte van het kind als het niet in Vlaardingen is geboren.

Erkenning van een kind voor de geboorte

 • Maak een afspraak.
 • De biologische moeder moet schriftelijk toestemming geven of bij de erkenning aanwezig zijn.
 • Wilt u dat uw kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de biologische moeder bij de erkenning van het eerste kind aanwezig zijn. 
 • De gemeente maakt de erkenningsakte direct.

Erkenning van een kind bij of na de geboorte

 • Maak een afspraak.
 • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder schriftelijk toestemming geven.
 • Is uw kind tussen 12 en 16 jaar? Dan is toestemming nodig van moeder en kind.
 • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is alleen toestemming nodig van uw kind. Uw kind moet bij de erkenning aanwezig zijn. 
 • Wilt u dat uw kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder bij de erkenning van het eerste kind persoonlijk aanwezig zijn. 
 • Wilt u een volgend kind dat uit dezelfde relatie geboren is, erkennen? Dan heeft u alleen schriftelijk toestemming van de moeder nodig.
 • De gemeente maakt de erkenningsakte direct.

 • Erkenning en naamkeuze is gratis.

De gemeente maakt de erkenningsakte direct.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Vlaardingen

Laatst gecontroleerd op 23 december 2022