Single Digital Gateway

Kind erkennen in Nederland

Krijgt u een kind en zijn u en de geboortemoeder niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? U kunt als vader of duomoeder juridisch ouder worden als u het kind officieel erkent. Dit doet u gratis bij de gemeente. 

Erkennen kind door vader

Bent u als man getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen, want u bent dan automatisch de juridische vader. Dit geldt ook als u niet de biologische vader van het kind bent. 

Erkennen kind door duomoeder

Bent u als vrouw getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen als u voor de zwangerschap een anonieme donor gebruikt heeft. Als duomoeder geldt u dan automatisch als moeder van het kind. U moet wel bij de geboorteaangifte aantonen dat de donor onbekend is.

Heeft u een voor u bekende donor gebruikt? Dan geldt de vrouw van de geboortemoeder niet automatisch als de moeder van het kind. U moet het kind dan zelf erkennen. Ook als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de geboortemoeder. 

Bij erkenning van een kind gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een nauwe bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand ? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen als het nog niet geboren is. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht.

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven.

Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. 

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen na de aangifte van de geboorte

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Bij kinderen die ouder zijn dan 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig. 

 • Ieder kind moet u apart erkennen. Dus ook een 2e of volgend kind uit een relatie. Dat gaat niet automatisch. Tenzij u voor de geboorte getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.  
 • Bij de erkenning van het 1e kind kiest u welke achternaam het kind krijgt: die van de moeder of van de erkenner. Een 2e of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Kind erkennen

Waarom een kind erkennen?

Door het erkennen van een kind regelt u het volgende: 

 • Kind en erkenner krijgen een familierechtelijke relatie. 
 • U bent verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind totdat het 21 jaar is. U betaalt dan bijvoorbeeld ook voor studie en eten.
 • U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.
 • U kiest van welke ouder het kind de achternaam krijgt. Denk hier goed over na. Een eenmaal gekozen achternaam kan (meestal) niet meer veranderd worden.
 • Het kind krijgt mogelijk de nationaliteit van de erkenner (dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan de erkenner de nationaliteit heeft).
 • De erkenning kunt u alleen in bijzondere gevallen terugdraaien. Dit kan alleen via de rechtbank.

Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Of bent u een duomoeder? Dan kunt u uw kind erkennen door een afspraak te maken bij de balie Burgerzaken.

Wanneer erkent u uw kind?

U kunt uw kind voor of na de geboorte erkennen, maar we raden u aan om dit voor de geboorte al te regelen. Zo heeft uw kind vanaf de geboorte wettelijk meteen een vader of een duomoeder.

Uw kind voor de geboorte erkennen

 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.
 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner).
 • Als de moeder niet meegaat naar de afspraak: Formulier Kind erkennen. Let op: de moeder moet meekomen wanneer het uw eerste kind samen is en het kind uw achternaam (van de erkenner) krijgt. De moeder moet ook meekomen als u ervoor kiest dat alleen zij het gezag heeft over het kind.
 • Woont u of de moeder niet of nog maar kort in Nederland? Dan zijn er mogelijk meer documenten nodig. Neem in dat geval contact op met de afdeling Burgerzaken (14 030).

Uw kind na de geboorte erkennen

 • Als de moeder niet meegaat: Formulier Kind erkennen.
 • Geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner), de moeder (indien van toepassing) en/of het kind (indien van toepassing).
 • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan hebt u toestemming nodig van de moeder. Is het uw eerste kind samen en krijgt uw kind uw achternaam? Dan moet de moeder meekomen naar de afspraak. Kiest u ervoor dat alleen de moeder het gezag heeft over het kind? Ook dan moet de moeder meekomen naar de afspraak.
 • Is uw kind tussen 12 en 16 jaar? Dan moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemming geven. In ieder geval het kind komt mee naar de afspraak. Is het uw eerste kind samen en krijgt uw kind uw achternaam? Dan moet de moeder meekomen naar de afspraak. Kiest u ervoor dat alleen de moeder het gezag heeft over het kind? Ook dan moet de moeder meekomen naar de afspraak.
 • Vanaf 16 jaar geeft het kind alleen zelf toestemming voor de erkenning en komt daarom mee naar de afspraak. Zijn alleen erkenner en kind aanwezig bij de erkenning dan krijgt de erkenner automatisch het gezag (naast de moeder). Kiest u ervoor dat alleen de moeder het gezag moet houden over het 16- of 17-jarige kind? Dan moet ook de moeder meekomen naar de afspraak.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1

3521AZ Utrecht

Openingstijden
Maandag
8:00-17:00
Dinsdag
8:00-20:00
Woensdag
8:00-17:00
Donderdag
8:00-20:00
Vrijdag
8:00-17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 23 december 2022