Single Digital Gateway

Kind erkennen in Nederland

Krijgt u een kind en zijn u en de geboortemoeder niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? U kunt als vader of duomoeder juridisch ouder worden als u het kind officieel erkent. Dit doet u gratis bij de gemeente. 

Erkennen kind door vader

Bent u als man getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen, want u bent dan automatisch de juridische vader. Dit geldt ook als u niet de biologische vader van het kind bent. 

Erkennen kind door duomoeder

Bent u als vrouw getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen als u voor de zwangerschap een anonieme donor gebruikt heeft. Als duomoeder geldt u dan automatisch als moeder van het kind. U moet wel bij de geboorteaangifte aantonen dat de donor onbekend is.

Heeft u een voor u bekende donor gebruikt? Dan geldt de vrouw van de geboortemoeder niet automatisch als de moeder van het kind. U moet het kind dan zelf erkennen. Ook als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de geboortemoeder. 

Bij erkenning van een kind gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een nauwe bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand ? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen als het nog niet geboren is. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht.

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven.

Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. 

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen na de aangifte van de geboorte

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Bij kinderen die ouder zijn dan 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig. 

 • Ieder kind moet u apart erkennen. Dus ook een 2e of volgend kind uit een relatie. Dat gaat niet automatisch. Tenzij u voor de geboorte getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.  
 • Bij de erkenning van het 1e kind kiest u welke achternaam het kind krijgt: die van de moeder of van de erkenner. Een 2e of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Stichtse Vecht: Kind erkennen

Voor de geboorte

U kunt erkenning vóór de geboorte doen, dan komt de naam van de erkenner direct in de geboorteakte.

 • erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op u neemt
 • de erkenner moet persoonlijk de erkenning doen
 • de moeder moet persoonlijk meekomen, als het om het eerste kind uit dezelfde relatie gaat
 • maak hiervoor een afspraak
 • meenemen: geldig identiteitsbewijzen van u en de moeder
 • de moeder moet altijd toestemming geven
 • ieder kind moet apart erkend worden

Na de geboorte

 • erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op u neemt
 • erkennen kan voor de geboorte, bij geboorte- of na de geboorteaangifte
 • maak een afspraak
 • neem geldig identiteitsbewijs en formulier mee

 • de erkenner moet 16 jaar of ouder zijn
 • de erkenner mag geen familie van de moeder zijn
 • er mogen niet al 2 ouders zijn

Voor de geboorte

Meenemen:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een geldig identiteitsbewijs van de moeder
 • De moeder moet meekomen wanneer het gaat om het eerste kind binnen de relatie.
 • Is het niet het eerste kind uit jullie relatie, dan hoeft moeder niet mee naar de afspraak. Wel moet het formulier ‘Toestemming geven tot erkenning ongeboren kind‘ ingevuld en meegenomen worden naar de afspraak als de moeder niet meekomt.

Na de geboorte van het kind

Als het kind jonger dan 12 jaar is

 • een geldig identiteitsbewijs van zowel de erkenner als de moeder
 • persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder. De moeder moet persoonlijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt
 • is uw kind niet in Stichtse Vecht geboren, neem dan ook een recent afschrift van de geboorteakte mee

Als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is

 • een geldig identiteitsbewijs van zowel de erkenner als de moeder
 • persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder en het kind. De moeder moet persoonlijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt
 • is uw kind niet in Stichtse Vecht geboren, neem dan ook een recent afschrift van de geboorteakte mee

Als het kind 16 jaar of ouder is

 • het kind zelf. Hij of zij moet kiezen wat zijn/haar achternaam wordt
 • een geldig identiteitsbewijs van zowel de erkenner als het kind
 • persoonlijke toestemming van het kind. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind 16 jaar of ouder is
 • is uw kind niet in Stichtse Vecht geboren, neem dan ook een recent afschrift van de geboorteakte mee

Voor de geboorte

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? De vader of duomoeder kan dan het kind erkennen. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn.

Erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op u neemt. U krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind. Het kind krijgt erfrecht en kan bij de erkenning uw achternaam krijgen.

Erkennen tijdens de zwangerschap

 • Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap op dat moment al vastgelegd is. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.
 • Ook heeft het kind dan juridisch gezien meteen 2 ouders, ook als er voor de geboorte aangifte iets gebeurt met de persoon die het kind heeft erkend. Daarom adviseren we om deze optie te kiezen. Ook bij een volgend kind uit dezelfde relatie.
 • Bij het eerste kind geldt: de moeder moet persoonlijk mee komen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder schriftelijk toestemming geven.
 • Bij een tweede of volgend kind geldt: de moeder moet opnieuw toestemming geven. Dat kan schriftelijk. Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Achternaam kiezen

Bij de erkenning van het 1e kind legt u altijd de achternaam van het kind vast. Kinderen uit dezelfde relatie krijgen automatisch de achternaam van het 1e kind. Zie ook Achternaam kind kiezen.

U wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt

Dan moet de moeder persoonlijk mee komen bij de erkenning van het 1e kind. Bij een 2e en volgende kind uit de relatie is schriftelijke toestemming van de moeder voldoende.

U wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt

Dan hoeft de moeder niet persoonlijk mee te komen bij de erkenning. Zij kan ook schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Bij een 2e of volgende kind uit de relatie kan de moeder in beide gevallen schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Gezag apart regelen

Door erkenning krijgt u niet het ouderlijk gezag over het kind. Dit moet bij de rechtbank worden geregeld. U kunt het gezag laten registreren bij de rechtbank, na de geboorte van uw kind. Dit doet u via www.rechtspraak.nl.

Na de geboorte van het kind

Uw kind erkennen bij de geboorteaangifte

Dit moet u doen in de gemeente waar het kind geboren is. De moeder moet persoonlijk mee komen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het eerste kind uit de relatie.

Uw kind erkennen na de geboorteaangifte

U kunt een (ouder) kind na de geboorteaangifte alsnog erkennen in elke Nederlandse gemeente. De erkenning is geldig vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte.

 • als het kind jonger is dan 12 jaar: persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder. De moeder moet persoonlijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt
 • als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is: persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder en het kind. De moeder moet persoonlijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt
 • als het kind 16 jaar of ouder is: het kind moet bij de erkenning  persoonlijk aanwezig zijn. Hij of zij moet kiezen wat zijn/haar achternaam wordt. Het kind geeft persoonlijk toestemming. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind 16 jaar of ouder is

Achternaam kiezen

Bij de erkenning van het 1e kind legt u altijd de achternaam van het kind vast. Kinderen uit dezelfde relatie krijgen automatisch de achternaam van het eerste kind. Zie ook Achternaam kind kiezen.

U wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt

Dan moet de moeder persoonlijk mee komen bij de erkenning van het eerste kind.

U wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt

Dan hoeft de moeder niet persoonlijk mee te komen bij de erkenning. Zij kan ook schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Bij een 2e of volgend kind uit de relatie kan de moeder in beide gevallen schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Stichtse Vecht

Bezoekadres

Endelhovenlaan 1

3601GR Maarssen

Openingstijden
Maandag
8:30 - 17:00
Dinsdag
8:30 - 17:00
Woensdag
8:30 - 17:00
Donderdag
8:30 - 17:00
Vrijdag
8:30 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Wij werken op afspraak.

Laatst gecontroleerd op 23 december 2022