Single Digital Gateway

Kind erkennen in Nederland

Krijgt u een kind en zijn u en de geboortemoeder niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? U kunt als vader of duomoeder juridisch ouder worden als u het kind officieel erkent. Dit doet u gratis bij de gemeente. 

Erkennen kind door vader

Bent u als man getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen, want u bent dan automatisch de juridische vader. Dit geldt ook als u niet de biologische vader van het kind bent. 

Erkennen kind door duomoeder

Bent u als vrouw getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen als u voor de zwangerschap een anonieme donor gebruikt heeft. Als duomoeder geldt u dan automatisch als moeder van het kind. U moet wel bij de geboorteaangifte aantonen dat de donor onbekend is.

Heeft u een voor u bekende donor gebruikt? Dan geldt de vrouw van de geboortemoeder niet automatisch als de moeder van het kind. U moet het kind dan zelf erkennen. Ook als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de geboortemoeder. 

Bij erkenning van een kind gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een nauwe bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand ? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen als het nog niet geboren is. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht.

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven.

Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. 

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen na de aangifte van de geboorte

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Bij kinderen die ouder zijn dan 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig. 

 • Ieder kind moet u apart erkennen. Dus ook een 2e of volgend kind uit een relatie. Dat gaat niet automatisch. Tenzij u voor de geboorte getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.  
 • Bij de erkenning van het 1e kind kiest u welke achternaam het kind krijgt: die van de moeder of van de erkenner. Een 2e of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Erkenning kind en adoptie

Door een kind te erkennen, neemt u het wettelijk ouderschap op u. Dit kan voor of na de geboorte van het kind. Maak daarvoor eerst een afspraak bij de gemeente.

Erkenning van een kind

Als u het wettelijk ouderschap voor een kind op u neemt, betekent dit concreet:

 • u bent verplicht om voor het kind te zorgen.
 • het kind krijgt wederzijds erfrecht.
 • het kind kan uw achternaam krijgen.

U kunt het kind al erkennen tijdens de zwangerschap (een ‘erkenning ongeboren vrucht’). Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn.

Voorwaarden

Wilt u een kind erkennen voordat het is geboren? Dat kan als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De biologische moeder is niet getrouwd of geregistreerd partner met iemand anders.
 • U hebt beiden de Nederlandse nationaliteit.
 • U hebt beiden altijd in Nederland gewoond.
 • U bent beiden in Nederland geboren.

Is dit allemaal van toepassing, dan kunt u een afspraak maken.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden?

Dan kunt u alleen telefonisch een afspraak maken. Wij gaan dan eerst na of het kind kan worden erkend. U kunt dan bellen naar +31 73 615 51 55.

Nodig voor de aanvraag

Breng het volgende mee bij de erkenning van uw kind:

 • Geldig identiteitsbewijs van degene die het kind wil erkennen.
 • Geldig identiteitsbewijs van de biologische moeder.
 • Is het kind 12 jaar of ouder: dan ook een geldig legitimatiebewijs van het kind.
 • Komt alleen de vader of duo-moeder naar de gemeente? Dan heeft hij/zij schriftelijke toestemming van de biologische moeder (en eventueel van het kind jonger dan 16) nodig om het kind te kunnen erkennen. U hebt daarvoor een toestemmingsformulier nodig. Neem hiervoor contact op met de gemeente 's-Hertogenbosch via telefoonnummer +31 73 615 51 55.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is moet hij/zij persoonlijk meekomen.

Kosten

 • Erkenning en naamkeuze is gratis.
 • Een akte van erkenning vraagt u aan in de gemeente waar de erkenning heeft plaatsgevonden.

U betaalt wel kosten voor de aanvraag van een akte. Neem voor  meer informatie contact op met de gemeente 's-Hertogenbosch via telefoonnummer +31 73 615 51 55 of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier.

Hoe lang duurt het

De erkenning kan de gemeente niet altijd direct verwerken. Dit hangt af van de persoonlijke situatie van het kind en de erkenner. Erkenning duurt bijvoorbeeld langer als het kind geboren is voor 1985 of als de erkenner niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Achternaam kind

De ouders kunnen bij erkenning van het kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. Dit doet u alleen bij het eerste kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar het gemeentehuis. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Ouderlijk gezag

Heeft u uw kind (als ongeboren vrucht) voor 1 januari 2023 erkend en bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft alleen de moeder (uit wie het kind geboren is) automatisch het gezag over het kind (als het geboren is). Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan.

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de rechtbank.  Als u dit niet doet dan heeft alleen de moeder het gezag.

Vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft. Let op! U dient beide aanwezig te zijn bij de erkenning als u ervoor kiest dat moeder alleen het gezag heeft.

Adoptie

Wie een kind adopteert, neemt de opvoeding en de dagelijkse zorg op zich voor een kind dat geboren is uit andere ouders. Een verzoek tot adoptie dient u niet in bij de gemeente. Welke stappen u wel moet nemen, leest u op de website van Adoptie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente 's-Hertogenbosch via telefoon of WhatsApp +31 73 615 51 55 of stuur een e-mail via het digitaal contactformulier.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente 's-Hertogenbosch

Bezoekadres

Wolvenhoek 1

5211HH 's-Hertogenbosch

Openingstijden
Maandag
08.30 - 17.00
Dinsdag
08.30 - 17.00
Woensdag
08.30 - 17.00
Donderdag
08.30 - 20.00
Vrijdag
08.30 - 17.00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Wij werken uitsluitend op afspraak.

Laatst gecontroleerd op 23 december 2022