Single Digital Gateway

Kind erkennen in Nederland

Krijgt u een kind en zijn u en de geboortemoeder niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? U kunt als vader of duomoeder juridisch ouder worden als u het kind officieel erkent. Dit doet u gratis bij de gemeente. 

Erkennen kind door vader

Bent u als man getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen, want u bent dan automatisch de juridische vader. Dit geldt ook als u niet de biologische vader van het kind bent. 

Erkennen kind door duomoeder

Bent u als vrouw getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen als u voor de zwangerschap een anonieme donor gebruikt heeft. Als duomoeder geldt u dan automatisch als moeder van het kind. U moet wel bij de geboorteaangifte aantonen dat de donor onbekend is.

Heeft u een voor u bekende donor gebruikt? Dan geldt de vrouw van de geboortemoeder niet automatisch als de moeder van het kind. U moet het kind dan zelf erkennen. Ook als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de geboortemoeder. 

Bij erkenning van een kind gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een nauwe bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand ? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen als het nog niet geboren is. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht.

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven.

Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. 

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen na de aangifte van de geboorte

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Bij kinderen die ouder zijn dan 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig. 

 • Ieder kind moet u apart erkennen. Dus ook een 2e of volgend kind uit een relatie. Dat gaat niet automatisch. Tenzij u voor de geboorte getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.  
 • Bij de erkenning van het 1e kind kiest u welke achternaam het kind krijgt: die van de moeder of van de erkenner. Een 2e of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Erkennen van een kind

Voor het erkennen van een kind en het kiezen van een achternaam gaat u persoonlijk naar de gemeente. Erkenning is mogelijk in iedere gemeente in Nederland. Maak hiervoor een afspraak.

Goed om te weten: bij de er­ken­ning van het eer­ste kind kiest u of het kind uw achternaam krijgt of die van de moe­der.

Erkennen voor de geboorte

 • van beide ouders een geldig paspoort of identiteitskaart;
 • per­soon­lij­ke of schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de moe­der.

Let op! De moe­der moet per­soon­lijk mee als het om uw 1e kind gaat en u wilt dat het de ach­ter­naam van de er­ken­ner krijgt.

Erkennen tijdens de geboorteaangifte

 • Van beide ouders een geldig paspoort of identiteitskaart.
 • Per­soon­lij­ke of schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de moe­der. Let op! De moe­der moet per­soon­lijk mee als het om uw 1e kind gaat en u wilt dat het kind uw achternaam krijgt.
 • Heeft u voor de geboorte een akte van naamskeuze laten maken? Dan moet u een kopie meenemen naar de afspraak.
 • Is het kind geboren binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen 2 vrouwen, met een onbekende donor? Neem dan een ouderschapsverklaring mee van Stichting Donorgegevens.
 • Verklaring van burgerlijke staat als een van beide ouders in het buitenland woont. Deze verklaring vraagt u aan in de gemeente waar u woont.

Erkennen na de geboorteaangifte

Als het kind jon­ger is dan 12 jaar

 • gel­dig paspoort of identiteitskaart van uzelf en de moe­der;
 • per­soon­lij­ke of schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de moe­der.

Let op! De moe­der moet per­soon­lijk mee als het om uw 1e kind gaat en u wilt het kind uw achternaam geven.

Als het kind 12 - 16 jaar oud is

 • gel­dig paspoort of identiteitskaart van uzelf, de moe­der en het kind;
 • per­soon­lij­ke of schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de moe­der.

Let op! De moe­der moet per­soon­lijk mee als het om uw 1e kind gaat en u wilt het kind uw achternaam geven.

Als het kind 16 jaar of ou­der is

 • het kind zelf;
 • gel­dig paspoort of identiteitskaart van uzelf en het kind;
 • per­soon­lij­ke toe­stem­ming van het kind.

Tijdens de afspraak kiest het kind wat zijn achternaam wordt. De moe­der hoeft geen toe­stem­ming meer te ge­ven als het kind 16 jaar of ou­der is.

U kunt online een afspraak maken of bellen naar op +31 24 329 90 00.

Als u allebei niet de Nederlandse nationaliteit heeft

Dan kunt u niet online een afspraak maken. Bel ons op +31 24 329 90 00.

 • Erkenning en naamkeuze is gratis.
 • Een akte van erkenning vraagt u aan in de gemeente waar de erkenning heeft plaatsgevonden. Hiervoor betaalt u wel kosten.

De erkenning kan de gemeente niet altijd direct verwerken. Dit hangt af van de persoonlijke situatie van het kind en de erkenner. Erkenning duurt bijvoorbeeld langer als het kind geboren is voor 1985 of als de erkenner niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Nijmegen

Bezoekadressen

Mariënburg 30

6511PS Nijmegen

Openingstijden
Maandag
09:00 -17:00
Dinsdag
09:00 -17:00
Woensdag
09:00 -17:00
Donderdag
09:00 -20:00
Vrijdag
09:00 -17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Alleen op afspraak/ only on appointment

Meijhorst 7039

6537EP Nijmegen

Openingstijden
Maandag
Gesloten
Dinsdag
09:00 -17:00
Woensdag
09:00 -17:00
Donderdag
Gesloten
Vrijdag
09:00 -17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Alleen op afspraak/ only on appointment

Laatst gecontroleerd op 23 december 2022