Single Digital Gateway

Kind erkennen in Nederland

Krijgt u een kind en zijn u en de geboortemoeder niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? U kunt als vader of duomoeder juridisch ouder worden als u het kind officieel erkent. Dit doet u gratis bij de gemeente. 

Erkennen kind door vader

Bent u als man getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen, want u bent dan automatisch de juridische vader. Dit geldt ook als u niet de biologische vader van het kind bent. 

Erkennen kind door duomoeder

Bent u als vrouw getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen als u voor de zwangerschap een anonieme donor gebruikt heeft. Als duomoeder geldt u dan automatisch als moeder van het kind. U moet wel bij de geboorteaangifte aantonen dat de donor onbekend is.

Heeft u een voor u bekende donor gebruikt? Dan geldt de vrouw van de geboortemoeder niet automatisch als de moeder van het kind. U moet het kind dan zelf erkennen. Ook als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de geboortemoeder. 

Bij erkenning van een kind gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een nauwe bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand ? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen als het nog niet geboren is. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht.

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven.

Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. 

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen na de aangifte van de geboorte

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Bij kinderen die ouder zijn dan 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig. 

 • Ieder kind moet u apart erkennen. Dus ook een 2e of volgend kind uit een relatie. Dat gaat niet automatisch. Tenzij u voor de geboorte getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.  
 • Bij de erkenning van het 1e kind kiest u welke achternaam het kind krijgt: die van de moeder of van de erkenner. Een 2e of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Moerdijk: Kind erkennen

Voor het erkennen van een kind en het kiezen van een achternaam gaat u persoonlijk naar de gemeente. Erkenning is mogelijk in iedere gemeente in Nederland. Maak hiervoor een afspraak.

https://www.moerdijk.nl/Contact.html 

Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt of als u in het buitenland woont, gelden er mogelijk andere regels. Meer informatie en advies over uw persoonlijke situatie krijgt u tijdens uw afspraak te horen.

 • De erkenner moet 16 jaar of ouder zijn;
 • De erkenner mag geen familie van de moeder zijn;
 • Er mogen niet al twee ouders zijn;
 • De moeder moet toestemming geven;
 • Mannen die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kunnen kinderen erkennen die uit een andere vrouw dan de echtgenote zijn geboren. De moeder van het kind mag dan niet met een ander zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben op het moment van de geboorte van het kind;
 • Staat de erkenner onder curatele, dan is toestemming van de kantonrechter nodig;
 • In principe moet u de Nederlandse nationaliteit hebben. Als u die niet bezit, dan kan de gemeente voor u nakijken of erkenning volgens de wetgeving van uw nationaliteit mogelijk is en welke documenten u dan moet overleggen.

Wat betekent erkenning van een kind?

 • Het kind krijgt wederzijds erfrecht;
 • Er ontstaat een onderhoudsplicht tussen ouder en kind;
 • Het kind kan uw achternaam krijgen.

Gezag

Het gezag is na erkenning nog niet geregeld. Na de geboorte kan u een aanvraag voor het gezamenlijk gezag digitaal indienen via het digitaal loket rechtspraak.

Meer informatie

Meer informatie over erkenning kind vindt u op rijksoverheid.nl.

Erkenning ongeboren vrucht

 • Geldig origineel legitimatiebewijs van erkenner en de moeder;
 • Komt de moeder van het kind niet mee, dan kan zij schriftelijk toestemming geven;
 • Als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt, dan moet de moeder persoonlijk meekomen.

Erkennen bij of na geboorteaangifte.

Als een kind jonger dan 12 jaar is:

 • Een geldig origineel legitimatiebewijs van uzelf en de moeder;
 • Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder;
 • Als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt, dan moet de moeder persoonlijk meekomen.
 • Na geboorte: Is het kind geboren buiten de gemeente Moerdijk? Dan neemt u ook een afschrift van de geboorteakte mee

Als een kind tussen 12 en 16 jaar is:

 • Een geldig origineel legitimatiebewijs van uzelf, de moeder en het kind;
 • Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder en het kind;
 • Als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt, dan moet de moeder persoonlijk meekomen.
 • Na geboorte: Is het kind geboren buiten de gemeente Moerdijk? Dan neemt u ook een afschrift van de geboorteakte mee

Als een kind 16 jaar of ouder is:

 • Het kind zelf. Hij of zij moet kiezen wat zijn/haar achternaam wordt;
 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en het kind;
 • Persoonlijke toestemming van het kind. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind 16 jaar of ouder is.
 • Na geboorte: Is het kind geboren buiten de gemeente Moerdijk? Dan neemt u ook een afschrift van de geboorteakte mee

Kind woont in buitenland of is daar geboren

Als de moeder en het kind in het buitenland wonen of als het kind in het buitenland is geboren, kunnen er aanvullende documenten gevraagd worden. Informeer van te voren bij de gemeente welke documenten u nodig heeft voordat u het kind gaat erkennen.

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt ook wel een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Door de erkenning is het wettelijk ouderschap meteen vastgelegd.

Erkennen bij de geboorteaangifte

Dit moet u doen in de gemeente waar het kind is geboren. Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder persoonlijk meekomen. Dit geldt alleen voor het eerste kind uit de relatie.

Erkennen na geboorteaangifte

Dit kan als er op de geboorteakte nog geen twee ouders staan vermeld. De erkenning geldt vanaf de datum dat het kind wordt erkend.

https://afspraak.moerdijk.nl/qmaticwebbooking/#/preselect/services/3918a83679e507228bf22d27adbea5014af9148733cacd3ff52862e2a13f2b13

Een afschrift of uittreksel van een akte uit de burgerlijke stand kost € 15,70.

Een meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand kost € 15,70.

De erkenning kan de gemeente niet altijd direct verwerken. Dit hangt af van de persoonlijke situatie van het kind en de erkenner. Erkenning duurt bijvoorbeeld langer als het kind geboren is voor 1985 of als de erkenner niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Moerdijk

Bezoekadres

Pastoor van Kessellaan 15

4761BJ Zevenbergen

Openingstijden
Maandag
08.30 - 17.00
Dinsdag
08.30 - 17.00
Woensdag
08.30 - 17.00
Donderdag
08.30 - 17.00
18.00 - 20.00
Vrijdag
08.30 - 12.00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

ovb van wijzigingen door feestdagen

Laatst gecontroleerd op 23 december 2022