Single Digital Gateway

Kind erkennen in Nederland

Krijgt u een kind en zijn u en de geboortemoeder niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? U kunt als vader of duomoeder juridisch ouder worden als u het kind officieel erkent. Dit doet u gratis bij de gemeente. 

Erkennen kind door vader

Bent u als man getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen, want u bent dan automatisch de juridische vader. Dit geldt ook als u niet de biologische vader van het kind bent. 

Erkennen kind door duomoeder

Bent u als vrouw getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen als u voor de zwangerschap een anonieme donor gebruikt heeft. Als duomoeder geldt u dan automatisch als moeder van het kind. U moet wel bij de geboorteaangifte aantonen dat de donor onbekend is.

Heeft u een voor u bekende donor gebruikt? Dan geldt de vrouw van de geboortemoeder niet automatisch als de moeder van het kind. U moet het kind dan zelf erkennen. Ook als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de geboortemoeder. 

Bij erkenning van een kind gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een nauwe bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand ? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen als het nog niet geboren is. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht.

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven.

Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. 

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen na de aangifte van de geboorte

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Bij kinderen die ouder zijn dan 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig. 

 • Ieder kind moet u apart erkennen. Dus ook een 2e of volgend kind uit een relatie. Dat gaat niet automatisch. Tenzij u voor de geboorte getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.  
 • Bij de erkenning van het 1e kind kiest u welke achternaam het kind krijgt: die van de moeder of van de erkenner. Een 2e of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Erkenning (ongeboren) kind, aanvragen

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. Ook elk volgend kind moet u apart erkennen. Dat gaat niet automatisch. U kunt een kind voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte erkennen. Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind bij de geboorteaangifte automatisch de naam van de biologische moeder. Als de vader of duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. In dat geval moeten beide ouders aanwezig zijn bij de erkenning. Wij adviseren u daarom de erkenning en naamkeuze al vóór de geboorte te registreren. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Als u een kind erkent voor 1 januari 2023 heeft u niet het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind. U vraagt ouderlijk gezag aan via de website Rechtspraak.nl.

Als u een kind erkent na 1 januari 2023 heeft u (meestal) ook het ouderlijk gezag. Wilt u dat alleen moeder het gezag heeft en de erkenner niet? Kom dan samen naar de Stadswinkel om een verklaring af te leggen dat alleen de moeder het gezag heeft.

Extra informatie voor lesbische stellen:

 • Is de zaaddonor bekend? Dan kan de meemoeder of de zaaddonor het kind erkennen. De moeder die bevallen is, bepaalt wie van de 2 het kind mag erkennen.
 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En is de zaaddonor onbekend? Dan is erkenning niet nodig. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting Donorgegevens mee om aan te tonen dat de zaaddonor onbekend is.

Voor het erkennen van een kind en het kiezen van een achternaam gaat u persoonlijk naar de gemeente. Voor het afleggen van de verklaring dat alleen moeder het gezag heeft gaat u persoonlijk naar de gemeente. Erkent u het kind bij de geboorteaangifte? Dan gaat u naar de gemeente waar het kind geboren is. Erkent u het kind voor de geboorte of na de geboorteaangifte? Dan kunt u naar iedere gemeente in Nederland.

Zo erkent u een kind:

 • U komt naar de gemeente.
 • Wilt u bij de erkenning van uw eerste kind een achternaam kiezen? Of wilt u dat alleen moeder het gezag heeft over het kind? In deze gevallen moet de moeder ook aanwezig zijn bij de erkenning. Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: uw achternaam of die van uw partner. Bij de keuze voor de achternaam moet u beiden aanwezig zijn.
 • U neemt mee naar de gemeente:
  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf;
  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder;
  • schriftelijke toestemming van de moeder voor de erkenning, als zij niet aanwezig is;
  • schriftelijke toestemming voor de erkenning van het kind, als het kind ouder dan 12 jaar is.

Maak hier een digitale afspraak.

Let op: Neem in de volgende gevallen vooraf telefonisch contact met ons op:

 • Als u of de andere ouder niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Wij hebben dan aanvullende buitenlandse documenten nodig.
 • Als het kind in het buitenland is geboren en erkend. U moet hiervan aangifte doen bij de gemeente, zodat wij de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen aanpassen. Wij hebben de originele akte uit het buitenland nodig met geldige legalisatiestempels of apostillestempels van de Nederlandse ambassade of consulaat uit het betreffende land.
 • Als de erkenning betrekking heeft op het lesbisch ouderschap. Deze afspraak duurt langer dan de standaard afspraaktijd.

Erkenning en naamkeuze kost niets. Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand kost €15,70 (tarief 2023). U betaalt dit bij de aanvraag.

De erkenning kan de gemeente niet altijd direct verwerken. Dit hangt af van de persoonlijke situatie van het kind en de erkenner. Erkenning duurt bijvoorbeeld langer als het kind geboren is voor 1985 of als de erkenner niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Neemt de gemeente de gegevens over de naamkeuze van uw kind niet op in de Basisregistratie Personen? Dien dan binnen 6 weken een bezwaarschrift in bij de gemeente.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Helmond

Laatst gecontroleerd op 23 december 2022