Single Digital Gateway

Kind erkennen in Nederland

Krijgt u een kind en zijn u en de geboortemoeder niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? U kunt als vader of duomoeder juridisch ouder worden als u het kind officieel erkent. Dit doet u gratis bij de gemeente. 

Erkennen kind door vader

Bent u als man getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen, want u bent dan automatisch de juridische vader. Dit geldt ook als u niet de biologische vader van het kind bent. 

Erkennen kind door duomoeder

Bent u als vrouw getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de geboortemoeder? Dan hoeft u het kind niet te erkennen als u voor de zwangerschap een anonieme donor gebruikt heeft. Als duomoeder geldt u dan automatisch als moeder van het kind. U moet wel bij de geboorteaangifte aantonen dat de donor onbekend is.

Heeft u een voor u bekende donor gebruikt? Dan geldt de vrouw van de geboortemoeder niet automatisch als de moeder van het kind. U moet het kind dan zelf erkennen. Ook als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met de geboortemoeder. 

Bij erkenning van een kind gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een nauwe bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand ? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen als het nog niet geboren is. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht.

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven.

Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. 

Is de (aanstaande) moeder niet aanwezig als u het kind erkent? Dan moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen na de aangifte van de geboorte

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland.

Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Bij kinderen die ouder zijn dan 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig. 

 • Ieder kind moet u apart erkennen. Dus ook een 2e of volgend kind uit een relatie. Dat gaat niet automatisch. Tenzij u voor de geboorte getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten.  
 • Bij de erkenning van het 1e kind kiest u welke achternaam het kind krijgt: die van de moeder of van de erkenner. Een 2e of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het 1e kind.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Kind erkennen in Nederland

Voor het erkennen van een kind en het kiezen van een achternaam gaat u persoonlijk naar de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Een kind erkennen kan ook als u niet de biologische ouder bent.

Wat u moet regelen om wettelijk ouder te worden, hangt af van het moment waarop u het kind erkent: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of ná de aangifte van de geboorte.

Voor de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht
 • Bij erkenning van het 1e kind moet de moeder persoonlijk aanwezig zijn om toestemming te geven. Bij erkenning van een volgend kind mag de moeder schriftelijk toestemming geven
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader of duomoeder
 • Is dit het 1e kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor de akte van erkenning van de ongeboren vrucht
 • Kiest u geen achternaam? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen binnen deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam. Meer informatie over het kiezen van een achternaam voor uw kind

Bij aangifte geboorte

 • Voor erkenning bij de geboorteaangifte moet de moeder van het kind toestemming geven
 • Bij de erkenning van het 1e kind moet de moeder persoonlijk aanwezig zijn. Daarom is het handiger als u de erkenning van het 1e kind vóór de geboorte regelt
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, moet de moeder hiervoor toestemming geven. Meer informatie over het kiezen van een achternaam voor uw kind
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? Dan kunt u samen moeder worden als u bij de geboorteaangifte een verklaring heeft van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven

Erkenning niet mogelijk

U kunt een kind niet erkennen als het kind gestorven is.

Overige voorwaarden erkennen ouderschap

 • Wie niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet met een ongehuwdheidsverklaring aantonen dat hij niet getrouwd is in het buitenland
 • Wilt u een buitenlands kind erkennen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Neem hierover contact met ons op via telefoonnummer 0031 35 207 00 00

 • Een identiteitsbewijs (paspoort, id-kaart, rijbewijs)
 • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan heeft u schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Neem ook een kopie van het identiteitsbewijs van de moeder mee

Het erkennen van een kind of ongeboren vrucht is gratis.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Gooise Meren

Laatst gecontroleerd op 23 december 2022