Single Digital Gateway

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft. Dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. U kunt jeugdhulp ook zelf aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam.

U kunt een persoonsgebonden budget (pgb) gebruiken om de jeugdhulp te betalen. Een pgb  is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen.

Neem contact op met uw gemeente voor jeugdhulp voor uw kind. Uw gemeente geeft advies over jeugdhulp. Ze bekijkt welke hulp het beste is. Dat doet ze samen met u en uw kind. Daarna zorgt de gemeente er ook voor dat uw kind toegang krijgt tot de jeugdhulp.

U kunt ook zelf jeugdzorg voor uw kind aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam. Een school, huisarts of sportvereniging kan u ook doorverwijzen. De gemeente heeft ook een overzicht van de jeugd- en wijkteams.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Let op. U kunt alleen jeugdhulp aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? De gemeente biedt samen met een het team sociaal hulp aan. U heeft zelf regie en spreek samen met de consulent welke zorg u nodig heeft.

Ambulante jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp is hulp die thuis wordt geboden. Het gaat om tijdelijke hulp bij de opvoeding van de kinderen. Doelgroep zijn gezinnen die uit balans zijn, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met gedragsproblemen van het kind.

Jeugd-ggz

De jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) is er om hulp te bieden als uw kind te maken krijgt met een psychische aandoening of klachten.

Zorg voor jeugd met een beperking

Bij zorg voor jeugd met een beperking gaat het om kinderen met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking (zoals blind, slechtziend of doof), een lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel), een chronische ziekte, een psychiatrische aandoening of een taalontwikkelingsstoornis.

Pleegzorg

Pleegzorg is zorg buiten het gezin. Het betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen.

Zorgverleners met contract

U kunt gebruikmaken van de zorg die de gemeente heeft ingekocht. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van:

  • het Team sociaal
  • of de huisarts;
  • of een gecertificeerde instelling;
  • of een medisch specialist zoals een kinderarts.

Op www.westbetuwe.nl vindt u de aanbieders van specialistische jeugdhulp met wie de gemeente een contract heeft. 

Persoonsgebonden budget aanvragen

Denkt u dat de zorg die de gemeente aanbiedt niet voldoende of geschikt is? Of heeft u een andere soort zorg voor uw kind nodig? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen via www.westbetuwe.nl/zorg-natura-enof-persoonsgebonden-budget

Neem contact op met de gemeente voor aanvullende informatie. www.westbetuwe.nl of telefoonnummer 0345 - 77 88 02.

Soms moet u een ouderbijdrage betalen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente West Betuwe

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022