Single Digital Gateway

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft. Dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. U kunt jeugdhulp ook zelf aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam.

U kunt een persoonsgebonden budget (pgb) gebruiken om de jeugdhulp te betalen. Een pgb  is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen.

Neem contact op met uw gemeente voor jeugdhulp voor uw kind. Uw gemeente geeft advies over jeugdhulp. Ze bekijkt welke hulp het beste is. Dat doet ze samen met u en uw kind. Daarna zorgt de gemeente er ook voor dat uw kind toegang krijgt tot de jeugdhulp.

U kunt ook zelf jeugdzorg voor uw kind aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam. Een school, huisarts of sportvereniging kan u ook doorverwijzen. De gemeente heeft ook een overzicht van de jeugd- en wijkteams.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Nieuwkoop: Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Als u zich in een situatie bevindt of een situatie ziet waar duidelijk is dat een kind of de ouders direct hulp nodig hebben zijn er diverse instanties die u kunnen helpen.

Is er dringend hulp nodig? (Crisis)

  • In geval van spoedeisende hulp en levensbedreigende situaties, bel 112.
  • Heeft u of het gezin waar het om gaat al een hulpverlener? Bel dan die hulpverlener of huisarts.
  • In alle andere situaties kunt u terecht bij telefoonnummer +31 88 9004000. U krijgt dan een medewerker van Kwadraad, maatschappelijk werk, aan de telefoon.

Kijk voor meer informatie op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Heeft u vermoedens van kindermishandeling?

Denkt u dat iemand uit uw omgeving mishandeld wordt? Wordt u regelmatig geslagen of mishandeld? Kunt u zich slecht beheersen? Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt en stopt niet vanzelf. Laat het er niet bij zitten en ga naar Veilig Thuis

Wilt u informatie en advies over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp?

Is er geen sprake van een dringende situatie, maar wilt u toch informatie en advies? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor een afspraak met het Jeugd en Gezinsteam (JGT) Nieuwkoop. 

Tijdens kantooruren is het JGT Nieuwkoop bereikbaar via +31 85 0180779. 

Persoonsgebonden budget aanvragen

Denkt u dat de zorg die de gemeente aanbiedt niet voldoende of geschikt is? Of heeft u een andere soort zorg voor uw kind nodig? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Gemeente Nieuwkoop werkt hiervoor samen met Tom in de buurt.

Let op. U kunt alleen jeugdhulp aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Neem contact op met de gemeente voor aanvullende informatie:

Via telefoonnummer: 14 0172
Via de mail: info@nieuwkoop.nl

Of neem direct contact op met:

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Nieuwkoop

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022