Single Digital Gateway

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft. Dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. U kunt jeugdhulp ook zelf aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam.

U kunt een persoonsgebonden budget (pgb) gebruiken om de jeugdhulp te betalen. Een pgb  is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen.

Neem contact op met uw gemeente voor jeugdhulp voor uw kind. Uw gemeente geeft advies over jeugdhulp. Ze bekijkt welke hulp het beste is. Dat doet ze samen met u en uw kind. Daarna zorgt de gemeente er ook voor dat uw kind toegang krijgt tot de jeugdhulp.

U kunt ook zelf jeugdzorg voor uw kind aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam. Een school, huisarts of sportvereniging kan u ook doorverwijzen. De gemeente heeft ook een overzicht van de jeugd- en wijkteams.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Jeugdhulp

Jeugdhulp is ondersteuning aan jeugdigen tot 18 (of 21-23) jaar en hun ouders of verzorgers.

Bij jeugdhulp kunt je denken aan onder andere:

  • Begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking
  • Opvoedondersteuning binnen gezinnen
  • Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
  • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Je kunt hulp zoeken op meerdere manieren. Via het Sociaal team Jeugd: zij pakt hulpvragen op van jeugdigen en/of hun ouders en zorgt voor kortdurende hulp en ondersteuning. Als het nodig is zorgt het Sociaal team voor de toegang tot de tweedelijns jeugdhulp. De gemeente heeft daarvoor met zorgaanbieders afspraken gemaakt. Daarnaast kun je hulp zoeken via de website van regelhulp: een wegwijzer naar zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Montferland

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022