Single Digital Gateway

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft. Dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. U kunt jeugdhulp ook zelf aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam.

U kunt een persoonsgebonden budget (pgb) gebruiken om de jeugdhulp te betalen. Een pgb  is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen.

Neem contact op met uw gemeente voor jeugdhulp voor uw kind. Uw gemeente geeft advies over jeugdhulp. Ze bekijkt welke hulp het beste is. Dat doet ze samen met u en uw kind. Daarna zorgt de gemeente er ook voor dat uw kind toegang krijgt tot de jeugdhulp.

U kunt ook zelf jeugdzorg voor uw kind aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam. Een school, huisarts of sportvereniging kan u ook doorverwijzen. De gemeente heeft ook een overzicht van de jeugd- en wijkteams.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Let op. U kunt alleen jeugdhulp aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? De gemeente biedt samen met een Ouder- en Kindteam  hulp aan. U kunt bij een Ouder- en Kindteamterecht voor hulp en advies. U bespreekt samen welke zorg u nodig heeft

Zorgverleners met contract

U kunt gebruikmaken van de zorg die de gemeente heeft ingekocht. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van:

  • het Ouder- en Kindteam ;
  • of de huisarts;
  • of een gecertificeerde instelling;
  • of een medisch specialist zoals een kinderarts.

Op vindt u de aanbieders van specialistische jeugdhulp met wie de gemeente een contract heeft. 

Persoonsgebonden budget aanvragen

Denkt u dat de zorg die de gemeente aanbiedt niet voldoende of geschikt is? Of heeft u een andere soort zorg voor uw kind nodig? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen .

Hebt u een vraag over opvoeden of opgroeien? Heeft u zorgen over uw kind(eren)? Zijn er problemen in het gezin? Heeft uw kind of uw gezin extra hulp, ondersteuning of begeleiding nodig? Dan kunt u terecht bij de Gezins- en Jongerencoaches van Sociaal Team Laarbeek. Onze jeugdprofessionals zijn er voor vragen van ouders en jongeren. Samen gaan jullie op zoek naar de juiste vorm van ondersteuning. Die ondersteuning is altijd op maat én kostenbewust. Zo zorgen we ervoor dat hulp beschikbaar blijft voor diegene die dit het hardst nodig hebben.

Voor opvoedkundige vragen tot specifieke jeugdzorg kunt u terecht bij Team Jeugd van onze gemeente, bereikbaar via sociaalteam@laarbeek.nl

Soms moet u een ouderbijdrage betalen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Laarbeek

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022