Single Digital Gateway

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft. Dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. U kunt jeugdhulp ook zelf aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam.

U kunt een persoonsgebonden budget (pgb) gebruiken om de jeugdhulp te betalen. Een pgb  is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen.

Neem contact op met uw gemeente voor jeugdhulp voor uw kind. Uw gemeente geeft advies over jeugdhulp. Ze bekijkt welke hulp het beste is. Dat doet ze samen met u en uw kind. Daarna zorgt de gemeente er ook voor dat uw kind toegang krijgt tot de jeugdhulp.

U kunt ook zelf jeugdzorg voor uw kind aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam. Een school, huisarts of sportvereniging kan u ook doorverwijzen. De gemeente heeft ook een overzicht van de jeugd- en wijkteams.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Jeugdhulp

U heeft problemen bij het opvoeden van uw kind. U heeft hier gespecialiseerde hulp bij nodig. Misschien kunt u jeugdhulp krijgen van de gemeente. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar.

Wat moet u weten

 • Jeugdhulp is hulp bij opvoedproblemen, een verstandelijke beperking en psychische problemen
 • Jeugdhulp is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar
 • De gemeente is verantwoordelijk voor Jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet
 • Hoeveel hulp uw kind krijgt, verschilt erg per situatie. Het kan gaan van 1 uur per week tot dat de zorg bijna helemaal overgenomen wordt
 • Jeugdhulp is meestal ambulant. Dat betekent dat uw kind thuis woont en op afspraak hulp krijgt. Daarvoor komt een hulpverlener bij u thuis. Of op school. Of uw kind gaat overdag naar een organisatie toe voor hulp
 • Soms is het beter als uw kind (tijdelijk) ergens anders woont. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinshuis of andere zorgorganisatie. Dit heet jeugdhulp met verblijf

Soorten jeugdhulp

 • Jeugdzorg bij een beperking: Hulp bij een (licht) verstandelijke beperking, zintuigelijke beperking, lichamelijke beperking, somatische aandoening of psychiatrische aandoening
 • Geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-ggz): Hulp bij een psychische aandoening
 • Dagbesteding: De dag doorbrengen bij een organisatie zonder zorgtaken
 • Dagbehandeling: De dag doorbrengen bij een organisatie met zorgtaken
 • Logeeropvang: Iemand neemt de opvoeding en verzorging tijdelijk over. Dit heet respijtzorg
 • Pleegzorg: Pleegouders nemen de opvoeding en verzorging (tijdelijk) over
 • Verblijf in een jeugdinstelling: Tijdelijk vrijwillig of gedwongen uit huis wonen bij een organisatie met zorgtaken

Hoe gaat het verder

 • U heeft een gesprek met een jeugdconsulent van het Sociaal Plein. Deze persoon zoekt samen met u naar de beste oplossing en kan beslissen of u jeugdhulp nodig heeft
 • U wordt doorgestuurd naar de organisatie die u het beste kan helpen en maakt hier een afspraak mee

Bekijk de mogelijke kosten op Hilversum.nl.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hilversum

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022