Single Digital Gateway

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Wilt u jeugdhulp aanvragen voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind extra zorg of begeleiding nodig heeft. Dan kunt u deze aanvragen bij uw gemeente. U kunt jeugdhulp ook zelf aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam.

U kunt een persoonsgebonden budget (pgb) gebruiken om de jeugdhulp te betalen. Een pgb  is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen.

Neem contact op met uw gemeente voor jeugdhulp voor uw kind. Uw gemeente geeft advies over jeugdhulp. Ze bekijkt welke hulp het beste is. Dat doet ze samen met u en uw kind. Daarna zorgt de gemeente er ook voor dat uw kind toegang krijgt tot de jeugdhulp.

U kunt ook zelf jeugdzorg voor uw kind aanvragen bij een jeugdteam of wijkteam. Een school, huisarts of sportvereniging kan u ook doorverwijzen. De gemeente heeft ook een overzicht van de jeugd- en wijkteams.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Jeugdhulp aanvragen voor uw kind

Stip Jeugd en Gezin is er voor opvoeders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals. De medewerkers van Stip Jeugd en Gezin luisteren naar u en ondersteunen u bij wat u nodig heeft.

Heeft u een hulpvraag over het opvoeden en opgroeien van uw kind? Komt u er niet uit, ook niet met uw netwerk? Neem dan contact op Stip Jeugd en Gezin. Dat kan met het volgende formulier.

Melden van een hulpvraag

Kunt u of wilt u de aanvraag niet online indienen? Download dan het meldformulier (pdf, 157Kb) . Vul dit in en stuur het naar ons op.  

  • Per post naar Postbus 175, 8180 AD Heerde.
    Per beveiligde e-mail via Zivver. Dit is een programma om e-mails met vertrouwelijke gegevens met versleuteling te versturen.

U maakt samen een gezinsplan

Met een medewerker van Stip Jeugd en Gezin. In het gezinsplan staat wat u kunt doen en wat uw gezinsleden kunnen doen. En wie van familie, vrienden en buren kunnen helpen om uw situatie te verbeteren. Met elkaar voert u het plan uit.

Vergeet niet het gezinsplan door te nemen vóór uw afspraak

Zo bent u goed voorbereid voor het gesprek.

Zorgt de uitvoering van het plan niet voor verbetering van uw situatie?

Dan kan de medewerker verwijzen naar een individuele voorziening. 

Uw kind krijgt alleen een individuele voorziening als het niet anders kan

De medewerker kijkt altijd eerst of ondersteuning bij het dagelijkse leven (ambulante hulp) voldoende is. Zo niet, dan kan uw kind een individuele voorziening krijgen. 

Uw kind heeft dan specialistische hulp nodig. De GZ-psycholoog binnen Stip Jeugd en Gezin, de huisarts, de jeugdarts of een medisch specialist kan uw kind doorverwijzen naar een zorgaanbieder. Bijvoorbeeld voor Jeugd-GGZ of zorg met verblijf. 

De medewerker van Stip Jeugd en Gezin neemt dit op in het gezinsplan.

De dienstverlening voor jeugd- en opvoedhulp is gratis.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Heerde

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022