Single Digital Gateway

Inschrijven bij de gemeente in Nederland

Gaat u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u bij de gemeente waar u gaat wonen. 

U moet zich inschrijven bij uw gemeente: 

 • op uw vaste woonadres; 
 • op een briefadres, als u geen vast adres heeft. Bijvoorbeeld omdat u schipper bent. Of in een instelling zit, zoals een gevangenis of psychiatrische instelling.  

Verhuist u naar een andere gemeente binnen Nederland? Dan geeft u de verhuizing door aan de nieuwe gemeente.

U moet zich inschrijven binnen 5 dagen na uw aankomst in Nederland. Dat doet u bij uw gemeente. De inschrijving is gratis. Zijn uw mogelijke partner en kinderen meegekomen naar Nederland? Dan moeten zij meekomen naar het gemeentehuis.

Na het inschrijven in de BRP krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld om uw belastingzaken te regelen. 

Uitzonderingen

In sommige gevallen mag u zich later of anders inschrijven in de BRP:

 • U verblijft korter dan 4 maanden in Nederland. Dan kunt u zich laten inschrijven in de BRP als niet-ingezetene. Dat kan met een adres buiten Nederland. Ook dan krijgt u een BSN-nummer. 
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus. En om in Nederland te mogen blijven heeft u een verblijfsvergunning nodig. Wacht u hierop? Dan hoeft u zich niet binnen 5 dagen in te schrijven.   
 • U kunt uw identiteit niet bewijzen. Daarvoor kan extra onderzoek nodig zijn. U kunt de uitkomst van het onderzoek afwachten. Daarna moet u zich alsnog inschrijven.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Veendam: Inschrijven bij de gemeente

U moet uw verhuizing uit het buitenland persoonlijk aan de gemeente doorgeven. Maak hiervoor telefonisch een afspraak. 

+31 598652222

Alle gezinsleden die zich willen laten inschrijven, moeten meekomen naar de afspraak. Dus ook baby’s, jonge kinderen en ouderen.

Neem het volgende mee naar het gemeentehuis:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een geldig reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt

Meenemen als het nodig is

Neem het volgende mee naar het gemeentehuis als het op u van toepassing is:

 • U bent geboren in het buitenland: de akte van geboorte.
 • Afhankelijk van het land van geboorte, zie circulaire Ministerie van Justitie betreffende legalisatie.
 • Bij een vreemde nationaliteit: een bewijs van aanmelding bij het vreemdelingenloket.
 • Eventueel een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden.
 • U komt van de Nederlandse Antillen of Aruba: een bewijs van uitschrijving.
 • Soms vragen we om documenten omdat we bewijs nodig hebben dat u ergens woont, bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.

Uw inschrijving is gratis. U betaalt zelf de kosten voor het vertalen of legaliseren van officiële documenten die u misschien mee moet nemen.

Na de afspraak registreert de gemeente u in de Basisregistratie Personen (BRP). U ontvangt per post een bevestigingsbrief. Uw BSN stuurt de gemeente binnen 4 weken op met de post.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Veendam