Single Digital Gateway

Inschrijven bij de gemeente in Nederland

Gaat u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u bij de gemeente waar u gaat wonen. 

U moet zich inschrijven bij uw gemeente: 

  • op uw vaste woonadres; 
  • op een briefadres, als u geen vast adres heeft. Bijvoorbeeld omdat u schipper bent. Of in een instelling zit, zoals een gevangenis of psychiatrische instelling.  

Verhuist u naar een andere gemeente binnen Nederland? Dan geeft u de verhuizing door aan de nieuwe gemeente.

U moet zich inschrijven binnen 5 dagen na uw aankomst in Nederland. Dat doet u bij uw gemeente. De inschrijving is gratis. Zijn uw mogelijke partner en kinderen meegekomen naar Nederland? Dan moeten zij meekomen naar het gemeentehuis.

Na het inschrijven in de BRP krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld om uw belastingzaken te regelen. 

Uitzonderingen

In sommige gevallen mag u zich later of anders inschrijven in de BRP:

  • U verblijft korter dan 4 maanden in Nederland. Dan kunt u zich laten inschrijven in de BRP als niet-ingezetene. Dat kan met een adres buiten Nederland. Ook dan krijgt u een BSN-nummer. 
  • U heeft geen geldige verblijfsstatus. En om in Nederland te mogen blijven heeft u een verblijfsvergunning nodig. Wacht u hierop? Dan hoeft u zich niet binnen 5 dagen in te schrijven.   
  • U kunt uw identiteit niet bewijzen. Daarvoor kan extra onderzoek nodig zijn. U kunt de uitkomst van het onderzoek afwachten. Daarna moet u zich alsnog inschrijven.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Laarbeek: Inschrijven bij de gemeente

U moet uw verhuizing uit het buitenland persoonlijk aan de gemeente doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. 

[afspraak maken]

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit, of
  • u heeft niet de EU/EER of Zwitserse nationaliteit, of
  • U bent in het bezit van een verblijfsvergunning of Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV).

U voldoet niet aan deze voorwaarden? Neemt u gerust contact op de gemeente. Wij helpen u graag.

Vertalen en legaliseren documenten

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het originele document opnieuw laten legaliseren. Dit betekent dat de echtheid van het document wordt vastgesteld. Vraag aan de gemeente of legalisatie nodig is.

U regelt de eerste inschrijving persoonlijk in het gemeentehuis.
U maakt hiervoor een afspraak. 

U wilt ook uw partner en/of kinderen laten inschrijven? Zij moeten allemaal persoonlijk naar het gemeentehuis komen. U maakt voor iedere persoon apart een afspraak.

Wat u nodig heeft:

-Een geldig legitimatiebewijs en/of document waaruit uw nationaliteit blijkt.

-U bent niet in Nederland geboren? Uw geboorteakte.

-Alle bewijsstukken die betrekking hebben op uw persoonlijke status; bv. huwelijks- of echtscheidingsakte, geboorteakten kinderen, overlijdensakte partner etc.

-Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? Een verklaring van niet getrouwd zijn/geen partnerschap hebben.

-Alle bewijsstukken die aantonen dat u hier woont; vb. huurcontract, eigendomsbewijs, toestemming van de hoofdbewoner.

-Komt u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba? Een bewijs van uitschrijving.

-Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dit dan ook mee.

Uw inschrijving is gratis. U betaalt zelf de kosten voor het vertalen of legaliseren van officiële documenten die u misschien mee moet nemen.

Tijdens de afspraak registreert de gemeente u meteen in de Basisregistratie Personen (BRP). U krijgt een bevestigingsbrief mee. Uw BSN stuurt de gemeente binnen 3 weken op met de post.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Laarbeek