Single Digital Gateway

Inschrijven bij de gemeente in Nederland

Gaat u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u bij de gemeente waar u gaat wonen. 

U moet zich inschrijven bij uw gemeente: 

 • op uw vaste woonadres; 
 • op een briefadres, als u geen vast adres heeft. Bijvoorbeeld omdat u schipper bent. Of in een instelling zit, zoals een gevangenis of psychiatrische instelling.  

Verhuist u naar een andere gemeente binnen Nederland? Dan geeft u de verhuizing door aan de nieuwe gemeente.

U moet zich inschrijven binnen 5 dagen na uw aankomst in Nederland. Dat doet u bij uw gemeente. De inschrijving is gratis. Zijn uw mogelijke partner en kinderen meegekomen naar Nederland? Dan moeten zij meekomen naar het gemeentehuis.

Na het inschrijven in de BRP krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld om uw belastingzaken te regelen. 

Uitzonderingen

In sommige gevallen mag u zich later of anders inschrijven in de BRP:

 • U verblijft korter dan 4 maanden in Nederland. Dan kunt u zich laten inschrijven in de BRP als niet-ingezetene. Dat kan met een adres buiten Nederland. Ook dan krijgt u een BSN-nummer. 
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus. En om in Nederland te mogen blijven heeft u een verblijfsvergunning nodig. Wacht u hierop? Dan hoeft u zich niet binnen 5 dagen in te schrijven.   
 • U kunt uw identiteit niet bewijzen. Daarvoor kan extra onderzoek nodig zijn. U kunt de uitkomst van het onderzoek afwachten. Daarna moet u zich alsnog inschrijven.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Vanuit het buitenland naar Houten verhuizen

U moet uw verhuizing uit het buitenland persoonlijk aan de gemeente doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. 

Met de linken hieronder kunt u een afspraak maken. Maak een keuze of u eerder in Nederland heeft gewoond of gevestigd bent geweest.

Ik heb eerder in Nederland gewoond

Ik heb niet eerder in Nederland gewoond

Alle gezinsleden die zich willen laten inschrijven, moeten meekomen naar de afspraak. Dus ook baby’s, jonge kinderen en ouderen.

Wat neemt u mee?

Om aangifte te doen bij het gemeentehuis aan de balie heeft u de volgende documenten nodig:

 • geldig identiteitsbewijs (waarop de nationaliteit vermeld staat) van alle personen die ingeschreven moeten worden,
 • huurcontract of toestemming van de hoofdbewoner van het adres waar u woont, inclusief een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs,
 • als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte,
 • als u een niet Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd (MVV),
 • als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht,
 • eventueel de volgende akten (indien van toepassing):
  • een huwelijks- of echtscheidingsakte
  • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • de geboorteakten van uw kinderen.
 • een bewijs van uitschrijving (indien van toepassing), 
 • als u zich opnieuw vestigt in Nederland neemt u alle brondocumenten mee betreffende rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan nadat u zich heeft laten uitschrijven.

Voordat uw documenten in Nederland gebruikt kunnen worden, zou het kunnen dat deze gelegaliseerd moeten worden. Dit gebeurt veelal in het land waar de documenten vandaan komen.

Zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u ook de vertaling laten legaliseren door de autoriteiten van het land van oorsprong. Meer informatie hierover leest u op Nederlandwereldwijd.nl van de Rijksoverheid.

Uw inschrijving is gratis. U betaalt zelf de kosten voor het vertalen of legaliseren van officiële documenten die u misschien mee moet nemen.

Tijdens de afspraak registreert de gemeente u meteen in de Basisregistratie Personen (BRP). U krijgt een bevestigingsbrief mee. Uw BSN stuurt de gemeente binnen 3 weken op met de post.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Houten