Single Digital Gateway

Gemeente Helmond: inschrijven bij de gemeente

Deze informatie is geplaatst door: Gemeente Helmond

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij een gemeente. Dit geldt ook als u in een periode van 6 maanden minimaal 4 maanden in Nederland gaat verblijven. Heeft u niet eerder in Nederland gewoond? U moet dan een ‘eerste inschrijving’ doen. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 geëmigreerd, dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen.

Woont u niet of korter dan 4 maanden in Nederland? Dan kunt u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de BRP (ook wel RNI, de registratie van niet-ingezetenen). U krijgt dan een BSN toegekend. Dit nummer heeft u in de meeste gevallen nodig voor contact met de overheid.

Als u na 1 oktober 1994 bent uitgeschreven, moet u zich opnieuw inschrijven. Meer informatie hierover leest u bij het gerelateerde product 'Opnieuw inschrijven in Nederland' onderaan deze pagina. 

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

u heeft:

 • de Nederlandse nationaliteit, of
 • een paspoort uit een EU-/EER-land, of
 • een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • u blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen

Dit geldt ook voor kinderen die in Nederland zijn geboren en aan de verblijfscriteria voldoen, maar waarvan beide ouders niet bij de gemeente staan ingeschreven.

U doet de inschrijving persoonlijk bij de gemeente. Alle personen (ook de kinderen) die worden ingeschreven moeten persoonlijk aanwezig zijn. Hiervoor kunt u alleen telefonisch een afspraak in de Stadswinkel maken via het telefoonnummer 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer).

Om u voor het eerst in te schrijven, heeft de gemeente van u nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt
 • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand
 • een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland
 • bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND
 • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht
 • eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • geboorteakten van de kinderen

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Vaak moeten aktes uit het buitenland worden gelegaliseerd. Dit is afhankelijk van uw geboorteland. Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.

Heeft u niet de EU/EER of Zwitserse nationaliteit? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Dit geldt ook voor gezinsleden van mensen met een EU/EER of Zwitserse nationaliteit die zelf niet deze nationaliteit bezitten. Tijdens de inschrijving moet u een bewijs van uw verblijfsvergunning laten zien. U toont een pasje van de vreemdelingendienst óf een TEV-verklaring en een MVV-sticker.

Voor meer informatie over rechtmatig verblijf en het aanvragen van een verblijfsvergunning kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Uw inschrijving is gratis. U betaalt zelf de kosten voor het vertalen of legaliseren van officiële documenten die u misschien mee moet nemen.

U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan. Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.

De gemeente verwerkt uw inschrijving binnen 4 weken.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Helmond

Laatst gecontroleerd op 26 november 2023