Single Digital Gateway

Inschrijven bij de gemeente in Nederland

Gaat u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u bij de gemeente waar u gaat wonen. 

U moet zich inschrijven bij uw gemeente: 

 • op uw vaste woonadres; 
 • op een briefadres, als u geen vast adres heeft. Bijvoorbeeld omdat u schipper bent. Of in een instelling zit, zoals een gevangenis of psychiatrische instelling.  

Verhuist u naar een andere gemeente binnen Nederland? Dan geeft u de verhuizing door aan de nieuwe gemeente.

U moet zich inschrijven binnen 5 dagen na uw aankomst in Nederland. Dat doet u bij uw gemeente. De inschrijving is gratis. Zijn uw mogelijke partner en kinderen meegekomen naar Nederland? Dan moeten zij meekomen naar het gemeentehuis.

Na het inschrijven in de BRP krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld om uw belastingzaken te regelen. 

Uitzonderingen

In sommige gevallen mag u zich later of anders inschrijven in de BRP:

 • U verblijft korter dan 4 maanden in Nederland. Dan kunt u zich laten inschrijven in de BRP als niet-ingezetene. Dat kan met een adres buiten Nederland. Ook dan krijgt u een BSN-nummer. 
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus. En om in Nederland te mogen blijven heeft u een verblijfsvergunning nodig. Wacht u hierop? Dan hoeft u zich niet binnen 5 dagen in te schrijven.   
 • U kunt uw identiteit niet bewijzen. Daarvoor kan extra onderzoek nodig zijn. U kunt de uitkomst van het onderzoek afwachten. Daarna moet u zich alsnog inschrijven.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Dijk en Waard: Inschrijven bij de gemeente

U moet uw verhuizing uit het buitenland persoonlijk aan de gemeente doorgeven. Neem contact met ons op om hiervoor een afspraak te maken.

Alle gezinsleden die zich willen laten inschrijven, moeten meekomen naar de afspraak. Dus ook baby’s, jonge kinderen en ouderen.

U moet het volgende meenemen naar uw afspraak:

 • Een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) en een verblijfsvergunning (voor niet EU-ingezetenen)
 • Ondertekend huur- of koopcontract of bewijs van eigendom
 • Bij antikraak/leegstandsbewaking: oppasovereenkomst of huisbewaringsovereenkomst
 • Woont u bij iemand in? Bij uw komst naar het gemeentehuis kunt u een schriftelijke verklaring van inwoning invullen met de hoofdbewoner. U kunt deze ook meenemen naar huis en later inleveren. Een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner is hierbij nodig.
 • Vestigt u zich vanuit Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius of Aruba? Dan moet u ook het originele uitschrijfbewijs inleveren.

De volgende originele documenten moet u laten zien:

 • een geboorteakte

En als het van toepassing is: 

 • een huwelijksakte
 • een echtscheidingsakte
 • een overlijdensakte van de echtgenoot of echtgenote
 • geboorteakte(n) van uw kind(eren)
 • adoptie- of erkenningsakte(n) van uw kind(eren)

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in Nederland of in een ander land. Afhankelijk van het land waar het document is afgegeven, moet het worden gelegaliseerd om te kunnen gebruiken. 

De gemeente vraagt een officiële vertaling van akten die niet zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse taal.

Uw inschrijving is gratis. U betaalt zelf de kosten voor het vertalen of legaliseren van officiële documenten die u misschien mee moet nemen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Dijk en Waard