Single Digital Gateway

Inschrijven bij de gemeente in Nederland

Gaat u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u bij de gemeente waar u gaat wonen. 

U moet zich inschrijven bij uw gemeente: 

 • op uw vaste woonadres; 
 • op een briefadres, als u geen vast adres heeft. Bijvoorbeeld omdat u schipper bent. Of in een instelling zit, zoals een gevangenis of psychiatrische instelling.  

Verhuist u naar een andere gemeente binnen Nederland? Dan geeft u de verhuizing door aan de nieuwe gemeente.

U moet zich inschrijven binnen 5 dagen na uw aankomst in Nederland. Dat doet u bij uw gemeente. De inschrijving is gratis. Zijn uw mogelijke partner en kinderen meegekomen naar Nederland? Dan moeten zij meekomen naar het gemeentehuis.

Na het inschrijven in de BRP krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld om uw belastingzaken te regelen. 

Uitzonderingen

In sommige gevallen mag u zich later of anders inschrijven in de BRP:

 • U verblijft korter dan 4 maanden in Nederland. Dan kunt u zich laten inschrijven in de BRP als niet-ingezetene. Dat kan met een adres buiten Nederland. Ook dan krijgt u een BSN-nummer. 
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus. En om in Nederland te mogen blijven heeft u een verblijfsvergunning nodig. Wacht u hierop? Dan hoeft u zich niet binnen 5 dagen in te schrijven.   
 • U kunt uw identiteit niet bewijzen. Daarvoor kan extra onderzoek nodig zijn. U kunt de uitkomst van het onderzoek afwachten. Daarna moet u zich alsnog inschrijven.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Inschrijven bij de gemeente in Nederland

U moet uw verhuizing uit het buitenland persoonlijk aan ons doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. 

Maak een afspraak

Of bel 14 020, het informatienummer van de gemeente Amsterdam (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur). Vanuit het buitenland belt u +31 20 624 1111.

Alle gezinsleden die zich willen laten inschrijven, moeten meekomen naar de afspraak. Dus ook baby’s, jonge kinderen en ouderen.

U moet meenemen naar de afspraak:

 • Een geldig identiteitsbewijs van iedereen die zich gaat inschrijven (dit mag geen rijbewijs zijn).
 • Huur- of koopcontract van uw woning of toe­stem­mings­ver­kla­ring van de hoofd­be­wo­ner (ori­gi­neel, geen ko­pie)bij wie u gaat inwonen. Een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van de hoofd­be­wo­ner/​ei­ge­naar (met hier­op de foto en de hand­te­ke­ning).
 • Een bewijs van uitschrijving als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius komt.

Als u in het buitenland geboren, getrouwd of gescheiden bent, neem dan ook de volgende originele documenten mee:

 • uw geboorteakte;
 • de geboorteakten van uw partner en/of uw kinderen;
 • uw huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap;
 • echtscheidingspapieren;
 • adoptiepapieren en/of een overlijdensakte van uw partner of kind(eren).

Soms heeft uw akte of document een legalisatie en/of vertaling nodig. U kunt dit per land bekijken op de website van de Rijksoverheid. Vul het land in waar uw document is afgegeven.

Uw inschrijving is gratis. U betaalt zelf de kosten voor het vertalen of legaliseren van officiële documenten die u misschien mee moet nemen.

Tijdens de afspraak registreren wij u meteen in de Basisregistratie Personen (BRP). U krijgt een bevestigingsbrief en uw BSN direct mee.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Amsterdam