Single Digital Gateway

Gemeente Montferland: huwelijk melden

Deze informatie is geplaatst door: Gemeente Montferland

Als u wilt trouwen, doet u minimaal twee weken van tevoren een melding bij de gemeente waar u wilt trouwen, bij voorkeur eerder. Vroeger heette een melding doen 'in ondertrouw gaan'. U kunt uw voorgenomen huwelijk registreren op afspraak bij de afdeling Publiekszaken in Didam of online.

Bij de melding komen aan bod:

 • De trouwdatum;
 • De trouwlocatie;
 • De trouwambtenaar;
 • Uw getuigen;
 • Het trouwboekje;
 • De kosten.

Om te kunnen trouwen moeten u en uw partner:

 • Allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • Ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

Gratis trouwen of geregistreerd partnerschap

Op dinsdag om 09.00 uur en 09.15 uur kunt u uw huwelijk gratis laten sluiten. Dit is alleen mogelijk als in ieder geval één van de partners in de gemeente Montferland woont. U mag naast de getuigen géén andere gasten meenemen naar de huwelijkssluiting. De huwelijkssluiting is op het gemeentehuis in Didam aan de Publiekszakenbalie.

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Wij houden rekening met uw mogelijke voorkeur voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit is echter geen garantie of toezegging. Mocht deze trouwambtenaar niet in de gelegenheid zijn, dan wordt door ons een collega trouwambtenaar ingepland.

 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig. Bijvoorbeeld als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, of in het buitenland woont/gewoond heeft. Neemt u dan contact op met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer, (0316) 291 391.

U registreert uw voorgenomen huwelijk in de gemeente waar u gaat trouwen. Dit kan online.

 • Doe dit uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen;
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben;
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • Allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • Allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • Allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • Een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • Een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Voor een actueel overzicht van de leges verwijzen wij u naar de legesverordening die te vinden is op www.overheid.nl.

Uw registratie wordt direct verwerkt.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Montferland

Laatst gecontroleerd op 28 december 2022