Single Digital Gateway

Huisvestingsvergunning aanvragen

Wilt u een betaalbare, sociale huurwoning huren? Dan heeft u in sommige gemeenten een huisvestingsvergunning nodig. Vraag bij uw gemeente na of dit in uw gemeente geldt. Indien nodig vraagt u de huisvestingsvergunning aan bij uw gemeente.

Gaat u een sociale huurwoning huren bij een woningbouwcorporatie? Dan heeft u in veel gemeenten geen huisvestingsvergunning nodig, maar in sommige wel. Vraag dit bij uw gemeente na.

De voorwaarden voor een huisvestingsvergunning verschillen per gemeente. Voorbeelden zijn:

  • u werkt of studeert in de gemeente of de regio;
  • u woont al (of woonde al) in de gemeente of de regio;
  • de woning past bij uw inkomen en grootte van uw gezin.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Huisvestingsvergunning aanvragen

Let op. U kunt alleen een huisvestingsvergunning aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Om een huisvestingsvergunning te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw inkomen voldoet aan de voorwaarden. Lees meer op Rijksoverheid: eisen aan uw (gezamenlijk) inkomen
  • Het woonoppervlak van uw nieuwe woning is passend voor het aantal personen dat er gaat wonen. Vanaf 80 m2 moet u de woning met minstens 3 personen bewonen. Tot het woonoppervlakte worden gerekend de woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamers. Er mogen niet meer mensen wonen dan is toegestaan in de Bouwverordening (minimaal 14m2 woonoppervlak per persoon)

Huurt u via Vidomes of Wooninvest, dan regelt u de huisvestingsvergunning via deze verhuurders.

Huurt u via een andere verhuurorganisatie of van een particulier, vraag dan eerst telefonisch het aanvraagformulier op bij de gemeente. Laat zo nodig uw werkgever de inkomensverklaring invullen en maak vervolgens een afspraak om het formulier in te leveren bij de gemeente. Neem de volgende documenten mee naar die afspraak:

  •    Kopie geldig legitimatiebewijs of kopie geldig verblijfsdocument (als u geen Nederlandse nationaliteit heeft)
  • Laat uw werkgever vooraf de inkomensverklaring op de achterzijde van het formulier invullen. Of voeg bij een kopie laatste loonstrook, recente inkomensspecificatie van uitkerings- of pensioeninstantie of recente aanslag inkomensbelasting, zowel van aanvrager als van meeverhuizende personen
  • Bij echtscheiding kopie voorlopige voorziening of ander rechtsgeldig document waaruit blijkt aan welke partner de woning is toegewezen

Een huisvestingsvergunning kost € 23,10.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Leidschendam-Voorburg

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022