Single Digital Gateway

Gemeente Montferland: geslacht aanpassen op officiële documenten

Als u van geslacht bent veranderd, kunt u dit laten aanpassen in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt uw geslacht van ‘man’ in ‘vrouw’ laten veranderen, of andersom.

Er zijn vier stappen:

 1. Deskundigheidsverklaring regelen;
 2. Afspraak maken met de burgerlijke stand in uw geboorteplaats (of in Den Haag);
 3. Het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart en/of nieuw paspoort;
 4. Andere instanties inlichten.

Alle instanties die toegang hebben tot de Basisregistratie Personen (BRP), krijgen automatisch bericht over een wijziging van geslacht en eventueel gewijzigde voornamen. Op basis daarvan wijzigen zij zelf uw gegevens. Dit geldt voor:

 • Zorgverzekeraar
 • Pensioenfonds
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Belastingdienst
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer
 • UWV

Bij instanties en bedrijven die geen toegang hebben tot de BRP, moet u zelf uw persoonsgegevens wijzigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Bank
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Verenigingen en stichtingen
 • Abonnementen
 • Huisarts
 • Tandarts
 • Ziekenhuis
 • Loonadministratie

Houd er rekening mee dat bepaalde bedrijven een kopie van uw nieuwe ID-bewijs of paspoort zullen vragen.

 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Verklaring (niet ouder dan 6 maanden) van een aangewezen deskundige van een van de volgende instanties:
  • Het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VU Medisch Centrum in Amsterdam,
  • Het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen in Groningen
  • Het Genderteam van het Curium Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden

U krijgt meteen een uitdraai van de wijziging mee.

Aangifte van geslachtswijziging is gratis. Houd wel rekening met de kosten voor het vernieuwen van uw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs. Na de aangifte geslachtswijziging zijn deze namelijk niet meer geldig. 

Maak een afspraak

Maak een afspraak om een wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte door te geven bij de gemeente waar u geboren bent. Bent u in Montferland geboren? Bel dan naar de gemeente. Tijdens deze afspraak geeft u direct door welke voorna(a)m(en) u voortaan wilt hebben. Vanaf 16 jaar kan de verklaring zonder toestemming van de ouder(s) of voogd(en) worden afgelegd.

Geen Nederlandse nationaliteit

Als u geen Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u het verzoek alleen doen als u een geldige verblijfsvergunning hebt en minimaal een jaar in Nederland woont. 
Als uw geboorteakte niet in Nederland in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, moet u aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

Aangifte van geslachtswijziging is gratis. Houd wel rekening met de kosten voor het vernieuwen van uw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs. Na de aangifte geslachtswijziging zijn deze namelijk niet meer geldig.

U krijgt meteen een uitdraai van de wijziging mee.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Montferland

Laatst gecontroleerd op 28 december 2022