Single Digital Gateway

Geregistreerd partnerschap melden in Nederland

Wilt u een geregistreerd partnerschap gaan sluiten? Dan moet u dit eerst melden bij de gemeente. Dit doet u minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voordat u het geregistreerd partnerschap wilt sluiten.

Er is een aantal voorwaarden voor het sluiten van een partnerschap, zoals:

 • U bent beiden 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan.
 • U bent geen familie van elkaar. Zoals grootouders, kleinkinderen, ouders, kinderen, broers en zussen.

Wilt u in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan met een buitenlandse partner? Dan gelden er andere voorwaarden.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

geregistreerd partnerschap aangaan

Bij het plannen en aanmelden van uw geregistreerd partnerschap maakt u een aantal keuzes. Het gaat hierbij in ieder geval om de ceremonie en de locatie. De kosten hangen af van uw wensen en de mogelijkheden in de gemeente Oldenzaal.

Ceremonie

De ceremonie is het officiële deel van uw geregistreerd partnerschap. U kunt kiezen uit:

 • geen ceremonie (gratis);
 • eenvoudige ceremonie;
 • uitgebreide ceremonie.

Als u kiest voor een uitgebreide ceremonie, dan kunt u kiezen wie de ceremonie leidt. U kunt kiezen uit:

 • trouwambtenaar van de gemeente; 
 • familielid of kennis.

Kiest u voor een trouwambtenaar van de gemeente? Dan neemt een trouwambtenaar van de gemeente Oldenzaal een paar weken voor de geplande datum contact met u op om kennis te maken.

Wilt u dat een familielid of kennis uw tijdelijke trouwambtenaar wordt? Dan moet u zelf contact opnemen met de gemeente. 

Contact | Gemeente Oldenzaal

Locatie ceremonie

U kunt in de gemeente Oldenzaal op verschillende plekken de ceremonie houden voor uw geregistreerd partnerschap. U kunt kiezen voor:

 • een locatie van de gemeente;
 • een eigen locatie.

Als u een eigen locatie wilt, kunt u contact opnemen met de gemeente.  Contact | Gemeente Oldenzaal

Naamgebruik

Indien u gehuwd bent (geweest) of een partnerschap heeft laten registreren kunt u door middel van een schriftelijk 'verzoek aanduiding naamgebruik' aangeven welke naam u door de overheid wilt worden aangeschreven.

Voor alle duidelijkheid: uw eigen geslachtsnaam blijft daarbij ongewijzigd. Het betreft slechts een keuze over de wijze van aanschrijving. U heeft daarbij de keuze tussen uw eigen naam, de naam van uw (gewezen) echtgenoot/echtgenote/partner of beide namen.

Na ontvangst van uw verzoek wordt de aanduiding van uw naamgebruik in de administratie van de gemeente (GBA) gewijzigd. Het verzoek tot wijzigen van de aanduiding van het naamgebruik kan online, bij de publieksbalie of schriftelijk worden gedaan.

Voorbeeld:

Stel uw geslachtsnaam is Jansen en uw (gewezen) echtgenoot/echtgenote/partner heet de Vries.
Bij de keuze voor het naamgebruik heeft u de volgde mogelijkheden:

 • eigen geslachtsnaam (Jansen);
 • eigen geslachtsnaam - geslachtsnaam partner (Jansen-de Vries);
 • geslachtsnaam partner (de Vries);
 • geslachtsnaam partner - eigen geslachtsnaam (de Vries-Jansen).

Lees meer over naamgebruik.

Vanaf 1 september 2015 hoeft u geen aangifte van huwelijk te doen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U hoeft alleen schriftelijk of in persoon een melding voorgenomen partnerregistratie te doen. Dit doet u bij de gemeente waarin u wilt trouwen.

Wettelijk moet de melding voorgenomen partnerregistratie ten minste twee weken en ten hoogste een jaar voor de partnerschapsregistratie plaatsvinden. Het is aan te bevelen om dit ongeveer twee maanden voor de partnerschapsregistratie te doen, in verband met de planning en de voorbereiding van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De melding van het  geregistreerd partnerschap kunt u ook via één van onderstaande formulieren mailen naar burgerlijkestand@oldenzaal.nl.

Formulier voorgenomen geregistreerd partnerschap waarvan de partners aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De partners bezitten beiden de Nederlandse nationaliteit dan wel
 • de partners zijn gemeenschapsonderdanen (EU-onderdanen) of
 • de partners hebben een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd.

Formulier voorgenomen geregistreerd partnerschap waarvan de partners aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Eén van beide partners bezit niet de Nederlandse nationaliteit;
 • één of beide partners zijn geen gemeenschapsonderdaan (EU-onderdanen);
 • één of beide partners beschikken niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd;
 • men permanent woonachtig is in het buitenland.

Partnerschap melden

U meldt uw geregistreerd partnerschap aan bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt sluiten. Geef de gegevens door van uzelf, uw partner en uw getuigen. Dat kan tot 2 weken voor de registratiedatum. U kunt dit online doen of in het gemeentehuis.

Contact | Gemeente Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal heeft zes locaties aangewezen waar het huwelijk of partnerschap kan worden voltrokken of geregistreerd. Ook is het mogelijk om een locatie aan te wijzen als eenmalige locatie voor registratie partnerschap. Meer informatie hierover vindt u bij trouwlocaties. Wilt u in het Stadhuis uw geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kan dit in overleg met de Burgerlijke Stand. Voor de overige locaties is overleg nodig met de eigenaar van de locatie én de medewerkers van de burgerlijke stand.

Stadhuis

 • Maandag tot en met vrijdag van 08.30 t/m 15.30 uur, kosten  €415
 • Zaterdag van 08.30 t/m 15.30 uur, kosten €1.000
 • Zondag van 08.30 t/m 15.30 uur, kosten €1.425

Andere locaties

 • Tijdstippen in overleg met de locatie en gemeente
 • Kosten op werkdagen en in het weekend  €415. Dit betreft alleen de leges voor het aangaan van het geregistreerd partnerschap. Voor de kosten van de huur van uw locatie dient u contact op te nemen met de betreffende locatie.

Op dinsdagochtend om 9.00 uur en 9.30 uur kunt u kosteloos uw geregistreerd partnerschap aangaan. De ceremonie is dan zeer sober. De voltrekking vindt plaats in een spreekkamer in het stadhuis. Deze vindt plaats met alleen uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4 personen).

Aanvullende kosten

 • Boekje geregistreerd partnerschap: €35
 • In behandeling nemen van de aanvraag aanwijzen eenmalige locatie geregistreerd partnerschap: €100
 • In behandeling nemen van de aanvraag aanwijzen eenmalige BABS: €150
 • In behandeling nemen van een aanvraag om een geserveerde datum voor de registratie van de partnerschap te annuleren binnen een periode van 28 dagen voorafgaand aan die gererserveerde datum: €80

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Oldenzaal

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022