Single Digital Gateway

Geregistreerd partnerschap melden in Nederland

Wilt u een geregistreerd partnerschap gaan sluiten? Dan moet u dit eerst melden bij de gemeente. Dit doet u minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar voordat u het geregistreerd partnerschap wilt sluiten.

Er is een aantal voorwaarden voor het sluiten van een partnerschap, zoals:

 • U bent beiden 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan.
 • U bent geen familie van elkaar. Zoals grootouders, kleinkinderen, ouders, kinderen, broers en zussen.

Wilt u in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan met een buitenlandse partner? Dan gelden er andere voorwaarden.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Bij het plannen en aanmelden van uw geregistreerd partnerschap maakt u een aantal keuzes. Het gaat hierbij in ieder geval om de ceremonie en de locatie. De kosten hangen af van uw wensen en de mogelijkheden in de gemeente Midden-Groningen.

Ceremonie

De ceremonie is het officiële deel van uw geregistreerd partnerschap. U kunt kiezen uit:

 • geen ceremonie (gratis);
 • eenvoudige ceremonie;
 • uitgebreide ceremonie.

Als u kiest voor een uitgebreide ceremonie, dan kunt u kiezen wie de ceremonie leidt. U kunt kiezen uit:

 • trouwambtenaar van de gemeente; 
 • familielid of kennis.

Kiest u voor een trouwambtenaar van de gemeente? Dan neemt een trouwambtenaar van de gemeente XXX een paar weken voor de geplande datum contact met u op om kennis te maken.

Wilt u dat een familielid of kennis uw tijdelijke trouwambtenaar wordt? Dan moet u zelf contact opnemen met de gemeente. 

Locatie ceremonie

U kunt in de gemeente Midden-Groningen op verschillende plekken de ceremonie houden voor uw geregistreerd partnerschap. U kunt kiezen voor:

 • een locatie van de gemeente;
 • een eigen locatie.

Als u een eigen locatie wilt, kunt u contact opnemen met de gemeente.  [contactgegevens gemeente]

 • U bent allebei 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U mag geen directe familie van elkaar zijn, dus bijvoorbeeld niet uw vader, (klein-) dochter, broer.
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen zijn.
 • De getuigen zijn 18 jaar of ouder.

 • Moet u papieren aanleveren die uit het buitenland komen? Dat kan soms heel lang duren. Neem zeker enkele maanden voor de melding contact op met de gemeente.
 • Stelt u het trouwen of registratie van uw partnerschap uit in verband met Corona? En zit er 1 jaar of langer tussen uw melding en de nieuwe datum? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Overleg in bijzondere situaties eerst met de gemeente over de papieren die nodig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld:
  • als u in het buitenland bent geboren
  • geen verblijfsvergunning hebt
  • als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt
  • als u in het buitenland hebt gewoond
  • of als een vorig huwelijk is ontbonden in het buitenland

Partnerschap melden

U meldt uw geregistreerd partnerschap aan bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt sluiten. Geef de gegevens door van uzelf, uw partner en uw getuigen. Dat kan tot 2 weken voor de registratiedatum. U kunt dit online doen of in het gemeentehuis.

https://iburgerzaken.midden-groningen.nl/gaas-web/server/continue/StartHuwelijk#burgerzaken

Mogelijkheden in het Huis van Cultuur en Bestuur

 • Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur met plechtigheid: € 340,25
 • Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur met plechtigheid, als een trouwambtenaar van een andere gemeente u trouwt: € 233,60
 • Dinsdag/woensdag/donderdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur zonder plechtigheid. Maximaal 10 personen inclusief bruidspaar (flitshuwelijk): € 92,10
 • Gratis trouwen of registreren partnerschap, zonder plechtigheid op de woensdagochtend om 09.00 uur of om 09.30 uur (Alleen voor inwoners van de gemeente Midden-Groningen). Tijdens de plechtigheid mogen maximaal 6 personen aanwezig zijn. Dit zijn het bruidspaar en maximaal 4 getuigen. Geen andere gasten.

Op een zelfgekozen trouwlocatie met plechtigheid, zonder de kosten die de trouwlocatie berekent

 • Maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur:  € 322,50
 • Maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 22.00 uur: € 358,80
 • Maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur, voltrokken door een eigen trouwambtenaar voor 1 dag: € 181,75
 • Maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag  van 9.00 uur tot 22.00 uur, voltrokken door een eigen trouwambtenaar voor 1 dag:  € 215,35

Eventuele verdere kosten

 • Als gemeenteambtenaren getuigen bij het trouwen of registreren van een partnerschap kost het per getuige: € 26,75
 • Een verklaring van huwelijksbevoegdheid: € 25,10
 • Een verklaring van ongehuwd: € 10,05 
 • Een origineel of duplicaat van een trouwboekje of partnerschapsboekje: € 19,00

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Midden-Groningen

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022