Single Digital Gateway

Stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland

Als Nederlandse staatsburger en als EU-burger mag u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Tenminste als u aan de voorwaarden voldoet. Dit geldt ook voor burgers uit niet-EU-landen. U moet in dat geval dan wel minimaal 5 jaar voor de verkiezing rechtmatig in Nederland hebben gewoond. De gemeenteraadsverkiezingen vinden eens in de 4 jaar plaats.

Er zijn een aantal voorwaarden voor het stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen:

  • U moet 18 jaar of ouder zijn.
  • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • U bent inwoner van een gemeente.
    En op de dag van de kandidaatstelling heeft u stemrecht in uw gemeente. Dat is 44 dagen voor de verkiezingen.
  • Komt u uit een land van buiten de Europese Unie (EU). Dan moet u minimaal 5 jaar voor de verkiezing rechtmatig in Nederland hebben gewoond.
  • U mag niet stemmer als u een medewerker bent van een buitenlandse ambassade of consulaat. Dit geldt ook voor uw gezin. Behalve als u of uw gezinsleden de Nederlandse nationaliteit hebben.

De Kiesraad biedt meer informatie over de voorwaarden voor stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen.  

Houd rekening met de volgende stappen als u gaat stemmen: 

  • Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing ontvangt u thuis een stempas. De stempas neemt u samen met uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
  • Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezing ontvangt u de kandidatenlijst. Met daarbij ook de adressen van de (mobiele) stembureaus.  

Stemmen met volmacht

Kunt u zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u moet werken, of op vakantie bent? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen.  

Hoe werkt dit voor u?

Vul uw (toekomstige) woonplaats in en gebruik de pijltoetsen om uw woonplaats te selecteren.