Single Digital Gateway

Gemeente Amsterdam: inschrijven bij de gemeente bij kort verblijf

Deze informatie is geplaatst door: Gemeente Amsterdam

  • Een geldig identiteitsbewijs. Dit mag geen rijbewijs zijn.
  • Heeft u kinderen jonger dan 16 jaar? Dan moeten zij ook meekomen om in het RNI ingeschreven te worden.
  • Een originele geboorteakte van uw kinderen. En (als van toepassing is) de erkenningsakte van deze kinderen, waaruit blijkt dat u de ouder bent.
  • Soms moet u uw akte laten legaliseren of vertalen. U kunt dit per land bekijken op de website van de Rijksoverheid(externe link). Vul het land in waar uw document is afgegeven.

Als u zich wilt inschrijven, moet u langskomen bij Stadsloket Zuidoost. Daarvoor moet u telefonisch een afspraak maken:

  • Bel 14 020, het in­for­ma­tie­num­mer van de ge­meen­te Am­ster­dam (maan­dag tot en met vrij­dag van 08.00 tot 18.00 uur). Van­uit het bui­ten­land belt u +31 20 624 1111. Het is niet mo­ge­lijk om de af­spraak on­li­ne te ma­ken.
  • U krijgt per post of per e-mail een be­ves­ti­ging van de af­spraak.
  • Wilt u ook uw part­ner of kind(eren) in­schrij­ven, dan moe­ten zij ook aan­we­zig zijn bij de af­spraak.

U moet zelf naar de afspraak komen; iemand anders kan de inschrijving niet voor u regelen. Tijdens de afspraak wordt u meteen ingeschreven en u krijgt een bevestigingsbrief mee met daarop uw burgerservicenummer (BSN).

Uw inschrijving is gratis. U betaalt zelf de kosten voor het vertalen of legaliseren van documenten die u misschien moet meenemen.

Tijdens de afspraak schrijft de gemeente u gelijk in het RNI in. U krijgt meteen uw Burgerservicenummer (BSN) mee.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Amsterdam

Laatst gecontroleerd op 7 januari 2024