Single Digital Gateway

Inschrijven bij de gemeente bij kort verblijf in Nederland

Gaat u binnen een periode van een half jaar niet langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan kunt u zich inschrijven als niet-ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP). U staat dan in het Register voor Niet-Ingezetenen (RNI). De inschrijving doet u bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen. Er zijn 19 gemeenten met een RNI-loket.

Wilt u zich inschrijven in het RNI-register? Dit kunt u bij 19 gemeenten doen. Bekijk de Nederlandse gemeenten met een RNI-loket. Daar kunt u een afspraak maken om u in te schrijven. U mag zelf kiezen bij welke gemeente met RNI-loket.

Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich als ingezetene inschrijven in de BRP.

Partner en kinderen mee naar Nederland

Neemt u een partner en kinderen mee naar Nederland? En wilt u hen ook inschrijven in de RNI? Dan moeten zij mee naar de afspraak.

Burgerservicenummer na inschrijving in RNI-register

Na het inschrijven in het RNI-register krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit heeft u nodig in uw contact met de overheid. Bijvoorbeeld om uw belastingzaken te regelen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Inschrijven bij de gemeente bij kort verblijf in Nederland

  • Een geldig identiteitsbewijs. Dit mag geen rijbewijs zijn.
  • Heeft u kinderen jonger dan 16 jaar? Dan moeten zij ook meekomen om in het RNI ingeschreven te worden.
  • Een originele geboorteakte van uw kinderen. En (als van toepassing is) de erkenningsakte van deze kinderen, waaruit blijkt dat u de ouder bent.
  • Soms moet u uw akte laten legaliseren of vertalen. U kunt dit per land bekijken op de website van de Rijksoverheid(externe link). Vul het land in waar uw document is afgegeven.

Als u zich wilt inschrijven, moet u langskomen bij Stadsloket Zuidoost. Daarvoor moet u telefonisch een afspraak maken:

  • Bel 14 020, het in­for­ma­tie­num­mer van de ge­meen­te Am­ster­dam (maan­dag tot en met vrij­dag van 08.00 tot 18.00 uur). Van­uit het bui­ten­land belt u +31 20 624 1111. Het is niet mo­ge­lijk om de af­spraak on­li­ne te ma­ken.
  • U krijgt per post of per e-mail een be­ves­ti­ging van de af­spraak.
  • Wilt u ook uw part­ner of kind(eren) in­schrij­ven, dan moe­ten zij ook aan­we­zig zijn bij de af­spraak.

U moet zelf naar de afspraak komen; iemand anders kan de inschrijving niet voor u regelen. Tijdens de afspraak wordt u meteen ingeschreven en u krijgt een bevestigingsbrief mee met daarop uw burgerservicenummer (BSN).

Uw inschrijving is gratis. U betaalt zelf de kosten voor het vertalen of legaliseren van documenten die u misschien moet meenemen.

Tijdens de afspraak schrijft de gemeente u gelijk in het RNI in. U krijgt meteen uw Burgerservicenummer (BSN) mee.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Amsterdam