Single Digital Gateway

Geluidsontheffing aanvragen voor sportmotoren

Verwacht u met uw sportmotor meer geluid te maken dan volgens de regels mag? Bijvoorbeeld op een sportterrein of bij een evenement? Dan moet u bij uw provincie een geluidsontheffing voor sportmotoren aanvragen.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw provincie.

Geluidsoverlast sportmotoren

Wilt u met een sportmotor het maximale geluidsniveau overschrijden? U heeft hiervoor een ontheffing op dit verbod nodig. De provincie Fryslân kan een ontheffing verlenen van het maximale geldende geluiddrukniveau. Deze ontheffing is echter alleen mogelijk voor het gebruik van sportmotoren tijdens een bepaald evenement en op het terrein van een inrichting.

Daarnaast kan de provincie Fryslân toestaan dat sportmotoren, eveneens tijdens een bepaald evenement, worden gebruikt buiten de terreinen van een inrichting. In dat geval is niet tevens ontheffing mogelijk van het maximale geluiddrukniveau. Bij deze uitzondering kan worden gedacht aan het gebruik van sportmotoren in het kader van internationale wedstrijden op gedeelten van de openbare weg die hiervoor worden afgesloten.

De belangrijkste voorwaarde voor een ontheffing is:

  • Het evenement met luidruchtige sportmotoren vindt plaats op een circuit of een crossbaan met een omgevingsvergunning.

Neem contact op met de provincie. De provincie vertelt u precies hoe u een ontheffing aanvraagt.

U vraagt de ontheffing voor het verhaal op geluidsoverschrijding aan bij de provincie Fryslân. Voor meer informatie en het indienen van een verzoek of het doen van een melding neemt u contact op met de FUMO(externe link) of met ons Klantencontactcentrum.

Er wordt gebruik gemaakt van de procedure uit titel 4.1 van de Awb. De provincie Fryslân beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bent u het niet eens met de toekenning of afwijzing van een ontheffing? Maak dan bezwaar binnen 6 weken na de beslissing van de provincie. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Alle belanghebbenden mogen binnen 6 weken bezwaar maken. Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de ontheffing definitief.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de provincie Fryslân

Bezoekadres

Tweebaksmarkt 52

8911KZ Leeuwarden

Openingstijden
Maandag
08:30 - 17:00
Dinsdag
08:30 - 17:00
Woensdag
08:30 - 17:00
Donderdag
08:30 - 17:00
Vrijdag
08:30 - 17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 6 januari 2023