Single Digital Gateway

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen

Heeft u een Europese gehandicaptenparkeerkaart? En wilt u dichtbij uw huis of werk parkeren? Dan kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Op die plek mag alleen uw voertuig staan.

De gemeente stelt een aantal voorwaarden:

 • u heeft een Europese gehandicaptenparkeerkaart die minimaal 6 maanden geldig is;
 • u heeft geen vaste parkeerplaats op eigen terrein bij uw woning;
 • u bent zelf de bestuurder van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig;
 • u kunt zelfstandig niet verder lopen dan 100 meter. Dat is met hulpmiddelen als krukken of een rollator;
 • u moet u laten keuren door een keuringsarts. Uw gemeente stuurt u door naar deze keuringsarts. Is uw handicap chronisch? En heeft uw gemeente deze gegevens al? Dan is een medisch onderzoek niet nodig;
 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u een gehandicaptenparkeerplaats aanvraagt.

Er zijn 2 soorten gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken:

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zonder tijdsaanduiding

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een gereserveerde parkeerplaats. Bijvoorbeeld bij uw woning. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool hangt een wit bord met een kenteken. Alleen de auto of gehandicaptenvoertuig met dit kenteken mag hier staan.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding is een gereserveerde parkeerplaats. Deze parkeerplaats is op een plek waar u op vaste tijden komt. Bijvoorbeeld uw werk. Onder het bord met kenteken hangt een wit bord. Op dit witte bord staan dagen en tijden. Binnen deze dagen en tijden mag alleen u hier parkeren. Buiten deze dagen en tijden mag iedereen op deze plaats parkeren.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Let op. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u al een gehandicaptenparkeerkaart heeft. Verder geldt voor u het onderstaande:

 • Parkeren is lastig in uw buurt. Bijvoorbeeld als beschikbare plaatsen in de buurt van uw woning vaak bezet zijn
 • U beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid
 • Een gehandicaptenparkeerplaats kan alleen worden aangelegd op een bestaande, openbare parkeerplaats van de gemeente
 • Anderen mogen niet onevenredig worden benadeeld door uw gehandicaptenparkeerplaats
 • Er mag geen onveilige verkeerssituatie ontstaan door uw gehandicaptenparkeerplaats

Online aanvraag

 • Uw DigiD.
 • kentekenbewijs.
 • gehandicaptenparkeerkaart.

Per post

 • Een ko­pie van een gel­dig rij­be­wijs.
 • kentekenbewijs.
 • gehandicaptenparkeerkaart.

Aan de balie

 • Een gel­dig rij­be­wijs.
 • kentekenbewijs.
 • gehandicaptenparkeerkaart.

U kunt uw aanvraag online, per post of aan de balie regelen.

Online aanvragen

Log in met uw DigiD.

Via de post

Vul het formulier in en stuur het op naar de gemeente.

Gemeente Nunspeet
Postbus 79      
8070 AB Nunspeet

Aan de balie

U kunt de parkeerplaats ook bij de balie van de gemeente aanvragen. Maak online een afspraak.

Uw aan­vraag kost € 0.

Als u recht hebt op een gehandicaptenparkeerplaats dan laat de gemeente de parkeerplaats in ongeveer 11 weken aanleggen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Nunspeet

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022