Single Digital Gateway

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen

Heeft u een Europese gehandicaptenparkeerkaart? En wilt u dichtbij uw huis of werk parkeren? Dan kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Op die plek mag alleen uw voertuig staan.

De gemeente stelt een aantal voorwaarden:

  • u heeft een Europese gehandicaptenparkeerkaart die minimaal 6 maanden geldig is;
  • u heeft geen vaste parkeerplaats op eigen terrein bij uw woning;
  • u bent zelf de bestuurder van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig;
  • u kunt zelfstandig niet verder lopen dan 100 meter. Dat is met hulpmiddelen als krukken of een rollator;
  • u moet u laten keuren door een keuringsarts. Uw gemeente stuurt u door naar deze keuringsarts. Is uw handicap chronisch? En heeft uw gemeente deze gegevens al? Dan is een medisch onderzoek niet nodig;
  • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u een gehandicaptenparkeerplaats aanvraagt.

Er zijn 2 soorten gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken:

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zonder tijdsaanduiding

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een gereserveerde parkeerplaats. Bijvoorbeeld bij uw woning. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool hangt een wit bord met een kenteken. Alleen de auto of gehandicaptenvoertuig met dit kenteken mag hier staan.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding is een gereserveerde parkeerplaats. Deze parkeerplaats is op een plek waar u op vaste tijden komt. Bijvoorbeeld uw werk. Onder het bord met kenteken hangt een wit bord. Op dit witte bord staan dagen en tijden. Binnen deze dagen en tijden mag alleen u hier parkeren. Buiten deze dagen en tijden mag iedereen op deze plaats parkeren.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Let op. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

U kunt uw aanvraag online of per post indienen.

Online aanvragen

Log in met uw DigiD.

Via de post

Vul het formulier in en stuur het op naar de gemeente.

  • Gemeente Losser
  • Postbus 90
  • 7580 AB Losser

Uw aanvraag kost € 208,90.

Voor dat bedrag kan een parkeerplaats meestal worden ingericht. Als de kosten hoger zijn (bijvoorbeeld omdat een trottoir moet worden aangepast) zijn de kosten voor u als aanvrager. De gemeente neemt altijd contact met u op voor overleg als de kosten hoger dreigen uit te vallen.

U krijgt meestal binnen 2 weken na de aanvraag een brief waarin staat of u de parkeerplaats krijgt of niet. Bij goedkeuring zal de gemeente een verkeersbesluit maken en publiceren. De doorlooptijd van dit proces is ongeveer 2 á 3 weken. Als er geen bezwaren zijn ingediend tegen het verkeersbesluit is het verkeersbesluit vanaf 6 weken na bekendmaking  onherroepelijk en kan de parkeerplaats worden aangelegd.

Parkeerplaats aanleggen

Als u recht hebt op een gehandicaptenparkeerplaats neemt de gemeente telefonisch contact op om in overleg met u de plaats te bepalen. De gemeente laat de parkeerplaats binnen 2 weken aanleggen. U dient alleen zelf een kentekenplaat in te leveren bij de gemeentewerf.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Losser

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022