Single Digital Gateway

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen

Heeft u een Europese gehandicaptenparkeerkaart? En wilt u dichtbij uw huis of werk parkeren? Dan kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Op die plek mag alleen uw voertuig staan.

De gemeente stelt een aantal voorwaarden:

 • u heeft een Europese gehandicaptenparkeerkaart die minimaal 6 maanden geldig is;
 • u heeft geen vaste parkeerplaats op eigen terrein bij uw woning;
 • u bent zelf de bestuurder van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig;
 • u kunt zelfstandig niet verder lopen dan 100 meter. Dat is met hulpmiddelen als krukken of een rollator;
 • u moet u laten keuren door een keuringsarts. Uw gemeente stuurt u door naar deze keuringsarts. Is uw handicap chronisch? En heeft uw gemeente deze gegevens al? Dan is een medisch onderzoek niet nodig;
 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u een gehandicaptenparkeerplaats aanvraagt.

Er zijn 2 soorten gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken:

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zonder tijdsaanduiding

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een gereserveerde parkeerplaats. Bijvoorbeeld bij uw woning. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool hangt een wit bord met een kenteken. Alleen de auto of gehandicaptenvoertuig met dit kenteken mag hier staan.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding is een gereserveerde parkeerplaats. Deze parkeerplaats is op een plek waar u op vaste tijden komt. Bijvoorbeeld uw werk. Onder het bord met kenteken hangt een wit bord. Op dit witte bord staan dagen en tijden. Binnen deze dagen en tijden mag alleen u hier parkeren. Buiten deze dagen en tijden mag iedereen op deze plaats parkeren.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen

Als u een handicap heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen vlakbij uw woning. De gehandicaptenparkeerplaats is voor een voertuig waarover u beschikking heeft. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen voor binnen of buiten een betaald parkeerzone. U vraagt de parkeerplaats aan bij de gemeente.

Let op. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als:

 • U bent ingeschreven op het adres waarvoor de aanvraag gedaan wordt
 • Het voertuig op uw naam staat of op naam van uw partner (het voertuig is in eigendom of wordt geleased)
 • U het voertuig zelf bestuurt
 • U geen eigen parkeerplaats (bijvoorbeeld een oprit of garage) heeft
 • U in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder (GPK-B). Deze kaart dient nog ten minste 6 maanden geldig te zijn. Onder het kopje ‘gerelateerde producten’ kunt u vinden hoe u een gehandicaptenparkeerkaart aan kunt vragen
 • U in het bezit van een parkeervergunning bent, als u in een parkeergebied woont voor vergunninghouders
 • De parkeerdruk in de omgeving van de woning zo groot is dat u de auto regelmatig op meer dan 100 meter van de woning moet parkeren
 • U geen parkeerplek heeft die u bij uw woning hoort of u heeft geen mogelijkheid om een bij uw woning horende parkeerplek te huren of te kopen.

Let op: gaat u verhuizen? Dan vervalt uw gehandicaptenparkeerplaats. Indien u op uw nieuwe adres gebruik wilt maken van een gehandicaptenparkeerplaats, dan dient u een nieuwe aanvraag in te dienen. Het is mogelijk dat u op uw nieuwe adres geen gehandicaptenparkeerplaats toegewezen krijgt.

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen met uw DigiD.

Wijzigen

Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats en wilt u het kenteken wijzigen, omdat u de beschikking krijgt over een nieuw voertuig? Zorg dan dat u op tijd uw nieuwe kenteken doorgeeft aan ons. U kunt uw wijziging doorgeven door de link 'Start een aanvraag met DigiD' te gebruiken.

Verhuizen

Gaat u verhuizen en wilt u bij uw nieuwe woning in Helmond ook een gehandicaptenparkeerplaats? Dan moet u hiervoor een nieuwe aanvraag indienen. U kunt deze aanvraag indienen via onderstaande link 'Start een aanvraag met DigiD',

Start een aanvraag met DigiD.

De kosten van de gehandicaptenparkeerplaats zijn €219,-. Dit is voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, inclusief de kosten die daaruit voortvloeien. En voor het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats op kenteken naar een nieuwe locatie.

Indien u een ander kenteken wilt koppelen aan de gehandicaptenparkeerplaats, dan betaalt u €52,00 aan extra kosten voor het vervangen van het onderbord.

Dit zijn tarieven van 2023.

Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, dan kunt u vergoeding aanvragen voor 100% van de kosten. Ga hier naar de pagina ‘Bijzondere bijstand aanvragen’.

Binnen een gebied waar betaald parkeren geldt, komen de maandelijkse kosten van een parkeervergunning erbij. U vindt hier meer informatie over op de pagina 'Parkeervergunning, aanvraag'.

We nemen uw aanvraag in behandeling als u voldoet aan de genoemde voorwaarden.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Helmond

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022