Single Digital Gateway

Gemeente Tytsjerksteradiel: geboorteakte aanvragen

Online aanvragen

Woont u in Nederland woont en heeft u een DigiD? Dan kunt u uw geboorteakte online aanvragen. Ook vanuit het buitenland kunt u met uw DigiD uw geboorteakte aanvragen.

Aanvragen aan de balie

U kunt uw geboorteakte aanvragen aan de balie van de gemeente Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Wij werken op afspraak

Maak online een afspraak of bel ons.

Aanvragen vanuit het buitenland

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook iemand toestemming geven om de geboorteakte voor u aan te vragen aan de balie. 

Of vraag uw geboorteakte aan via de post:

  • Stuur een brief naar gemeente Tytsjerksteradiel, team Burgerzaken, Postbus 3, 9250 AA  Burgum . 
  • Zet in de brief het geboortejaar, uw naam, adres en waarvoor u de akte nodig heeft. 
  • Zet uw handtekening onder de brief. Voeg een kopie toe van uw geldige identiteitsbewijs.

Een geboorteakte kost: zie website gemeente.

Aanvraag in Nederland

U ontvangt de geboorteakte na maximaal 5 werkdagen via de post.

Aanvraag vanuit buitenland

De gemeente stuurt de geboorteakte zo snel mogelijk op naar uw adres in het buitenland. Hoe lang de post erover doet, verschilt per land.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Tytsjerksteradiel

Laatst gecontroleerd op 5 december 2023