Single Digital Gateway

Aangifte geboorte doen in Nederland

Heeft u een kind gekregen? Dan moet u aangifte van de geboorte doen. Dit geldt voor alle kinderen die in Nederland geboren worden. U moet binnen 3 dagen na de geboorteaangifte doen in de gemeente waar uw kind is geboren. De moeder, vader of duomoeder moet aangifte doen. 

U moet binnen 3 dagen na de bevalling geboorteaangifte doen. De geboortedag telt niet mee. Is uw kind bijvoorbeeld op maandag geboren? Dan moet u uiterlijk donderdag aangifte doen. 

Eindigt de termijn van 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan krijgt u uitstel tot de eerstvolgende werkdag. Heeft u dan maar 1 werkdag om aangifte te doen? Dan krijgt u een extra werkdag. Er moeten namelijk minimaal 2 werkdagen zijn om aangifte te kunnen doen. 

Te laat aangifte doen

Bent u te laat met de aangifte? Dan informeert de ambtenaar van de burgerlijke stand de officier van justitie.  U kunt dan een boete krijgen. 

De moeder, vader of duomoeder van het kind moet de geboorteaangifte doen.    
Kunnen de vader, duomoeder of moeder geen aangifte doen? Dan gebeurt de aangifte door: 

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was; 
 • de eigenaar van het huis waarin het kind is geboren; 
 • een medewerker van de instelling waar het kind is geboren. Denk bijvoorbeeld aan het ziekenhuis.

Doet geen van deze personen geboorteaangifte? Dan gebeurt de aangifte door of namens de burgemeester van de gemeente waar het kind is geboren. Of waar het kind is gevonden als het om een vondeling gaat. 

U hoeft de baby niet mee te nemen wanneer u geboorteaangifte doet. 

Wordt uw kind geboren in een voertuig? Bijvoorbeeld in een auto, ambulance, trein of vliegtuig. Dan moet u de aangifte doen in de plaats van aankomst. Dat is de plek waar uw kind het voertuig verlaat. Dit geldt als die plaats in Nederland ligt.  
Betreft het een internationale lucht- of zeereis? En komt u aan in een buitenlandse plaats? Dan zijn er 2 opties:

 • Is de boot of het vliegtuig in Nederland geregistreerd? Dan moet u een voorlopige geboorteakte laten  opmaken. De gezagvoerder van het vliegtuig of de boot maakt deze op.   
 • Is de boot of het vliegtuig niet in Nederland geregistreerd? Dan moet u een geboorteakte laten opmaken bij lokale autoriteiten. 
 • In de plaats van aankomst moet u een voorlopige akte van geboorte laten opmaken. Deze moet u zo snel mogelijk naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Den Haag (laten) sturen.

De ambtenaar van de gemeente maakt een geboorteakte op. De geboorteakte is het officiële bewijs van de geboorte. En van de afstamming van het kind van de ouder(s).  

In de geboorteakte staan: 

 • de gegevens van het kind. Denk aan namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte; 
 • de gegevens van de ouder(s).

Er geldt een andere procedure als u aangifte wilt doen van een levenloos geboren kind

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Moerdijk: Aangifte geboorte doen

U kunt de geboorteaangifte online bij ons doorgeven. Daarbij moet een verklaring worden meegestuurd van de verloskundige of de (huis)arts. Ook andere bewijsstukken, zoals een donorverklaring bij een meemoeder of een bewijs van een erkenning ongeboren vrucht, kunnen elektronisch worden aangeleverd.

U moet binnen drie dagen aangifte doen.

GeboortedagUiterlijke dag van aangifte
MaandagDonderdag
DinsdagVrijdag
WoensdagMaandag
DonderdagMaandag
VrijdagDinsdag
ZaterdagDinsdag
ZondagWoensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, dan kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

Doet u te laat aangifte van geboorte, dan meldt de gemeente dit bij het Openbaar Ministerie  en riskeert u een boete.

Wie mag er aangifte doen?

 • De moeder (is niet verplicht);
 • De vader (is verplicht), als dat niet kan, dan degene die bij de geboorte aanwezig is geweest.

 • Uw geldig legitimatiebewijs;
 • Een geldig legitimatiebewijs van de moeder;
 • Eventueel een trouwboekje of partnerschapsboekje, zodat het kind daarin kan worden bijgeschreven;
 • Bij duo-moederschap (kind geboren binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen 2 vrouwen, met een onbekende donor): de verklaring afgegeven door de Stichting Donorgegevens kunstmatige bevruchting;
 • Als het kind voor de geboorte is erkend: de erkenningsakte;
 • Indien van toepassing: de akte van naamskeuze.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de integriteit van de aangifte kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Online doorgeven

U kunt online geboorteaangifte doorgeven met DigiD. Daarbij moet een verklaring worden meegestuurd van de verloskundige of de (huis)arts. Ook andere bewijsstukken, zoals een donorverklaring bij een meemoeder of een bewijs van een erkenning ongeboren vrucht, kunnen elektronisch worden aangeleverd..

Aan de balie in het gemeentehuis

Voor het aangeven van een geboorte kunt u alleen terecht op afspraak. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens een akte van geboorte op

Akte voor kind dat levenloos is geboren

Voortaan krijgen ouders met een kindje dat levenloos is geboren een geboorteakte. Daarop staat dat het kind levenloos ter wereld is gekomen. Met ingang van 3 februari 2019 is een wetwijziging doorgevoerd die het mogelijk maakt om levenloos geboren kinderen op de persoonslijst van de ouder te vermelden: Levenloos geboren kind registreren

Aangifte bij een kind dat kort na de geboorte overlijdt

Als het kind overlijdt binnen de aangiftetermijn van drie werkdagen, moeten de ouders aangifte doen. Er wordt dan zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.

Meer informatie

Een afschrift of uittreksel van een akte uit de burgerlijke stand kost € 14,30.
Een meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand kost € 14,30.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Moerdijk

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022