Single Digital Gateway

Aangifte geboorte doen in Nederland

Heeft u een kind gekregen? Dan moet u aangifte van de geboorte doen. Dit geldt voor alle kinderen die in Nederland geboren worden. U moet binnen 3 dagen na de geboorteaangifte doen in de gemeente waar uw kind is geboren. De moeder, vader of duomoeder moet aangifte doen. 

U moet binnen 3 dagen na de bevalling geboorteaangifte doen. De geboortedag telt niet mee. Is uw kind bijvoorbeeld op maandag geboren? Dan moet u uiterlijk donderdag aangifte doen. 

Eindigt de termijn van 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan krijgt u uitstel tot de eerstvolgende werkdag. Heeft u dan maar 1 werkdag om aangifte te doen? Dan krijgt u een extra werkdag. Er moeten namelijk minimaal 2 werkdagen zijn om aangifte te kunnen doen. 

Te laat aangifte doen

Bent u te laat met de aangifte? Dan informeert de ambtenaar van de burgerlijke stand de officier van justitie.  U kunt dan een boete krijgen. 

De moeder, vader of duomoeder van het kind moet de geboorteaangifte doen.    
Kunnen de vader, duomoeder of moeder geen aangifte doen? Dan gebeurt de aangifte door: 

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was; 
 • de eigenaar van het huis waarin het kind is geboren; 
 • een medewerker van de instelling waar het kind is geboren. Denk bijvoorbeeld aan het ziekenhuis.

Doet geen van deze personen geboorteaangifte? Dan gebeurt de aangifte door of namens de burgemeester van de gemeente waar het kind is geboren. Of waar het kind is gevonden als het om een vondeling gaat. 

U hoeft de baby niet mee te nemen wanneer u geboorteaangifte doet. 

Wordt uw kind geboren in een voertuig? Bijvoorbeeld in een auto, ambulance, trein of vliegtuig. Dan moet u de aangifte doen in de plaats van aankomst. Dat is de plek waar uw kind het voertuig verlaat. Dit geldt als die plaats in Nederland ligt.  
Betreft het een internationale lucht- of zeereis? En komt u aan in een buitenlandse plaats? Dan zijn er 2 opties:

 • Is de boot of het vliegtuig in Nederland geregistreerd? Dan moet u een voorlopige geboorteakte laten  opmaken. De gezagvoerder van het vliegtuig of de boot maakt deze op.   
 • Is de boot of het vliegtuig niet in Nederland geregistreerd? Dan moet u een geboorteakte laten opmaken bij lokale autoriteiten. 
 • In de plaats van aankomst moet u een voorlopige akte van geboorte laten opmaken. Deze moet u zo snel mogelijk naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Den Haag (laten) sturen.

De ambtenaar van de gemeente maakt een geboorteakte op. De geboorteakte is het officiële bewijs van de geboorte. En van de afstamming van het kind van de ouder(s).  

In de geboorteakte staan: 

 • de gegevens van het kind. Denk aan namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte; 
 • de gegevens van de ouder(s).

Er geldt een andere procedure als u aangifte wilt doen van een levenloos geboren kind

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Geboorteaangifte doen

Heeft u een kindje gekregen? Gefeliciteerd! U moet uiterlijk binnen 3 werkdagen de geboorteaangifte doen bij de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin wordt vermeld waar uw kind is geboren en hoe hij/zij heet. U kunt tegen betaling een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

Waar kan ik terecht met vragen over het doen van een geboorteaangifte?

Wanneer u vragen hebt over het doen van een geboorteaangifte dan kunt u terecht bij het Team Burgerlijke Stand. U kunt hen telefonisch, onder kantooruren,bereiken op telefoonnummer 14 0492 (zonder kengetal) of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

De vader of duo-moeder moet aangifte doen. Bij een digitale aangifte kan ook de moeder alleen de aangifte doen. Kan de vader of duo-moeder niet of kunt u de aangifte niet digitaal doen? Dan moet de aangifte gedaan worden door iemand die bij de geboorte aanwezig was. Was er verder niemand aanwezig? Dan kan de aangifte ook gedaan worden door:

 • een bewoner van het huis waarin het kind is geboren;
 • het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren;
 • de burgemeester of een door haar aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente, bij ontbreken van tot aangifte bevoegde of verplichte personen (bijvoorbeeld bij een vondeling).

U doet de geboorteaangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is: 

 1. U kunt hieronder digitaal geboorteaangifte doen.  Inloggen met DigiD (moeder én vader/duomoeder of moeder alleen) is verplicht. Als uw kind al voor de geboorte is erkend, pak dan ook het bewijs van erkenning erbij. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte.
 2. U kunt ook persoonlijk geboorteaangifte doen in de Stadswinkel. U leest hieronder bij "Geboorteaangifte in de Stadswinkel" hoe dat werkt.

Let op: Sinds 1 januari 2020 moet uw arts of verloskundige de geboorte van uw kind bevestigen als u digitaal aangifte doet van de geboorte. Dit is op grond van de wet. Dit betekent dat wij pas een geboorteakte kunnen opmaken nadat uw arts/verloskundige dit heeft gedaan. Wij vragen u dan ook om de naam van uw arts/verloskundige in te vullen in de online aangifte. Indien u geen of niet de juiste naam vermeldt, wordt uw aangifte afgewezen. En dan moet u opnieuw digitaal aangifte doen.

Is uw kind geboren in het Elkerliek Ziekenhuis? Én bent u daarbij geholpen door een verloskundige van een praktijk uit Helmond? Of door een verloskundige van een praktijk uit één van de plaatsen in de buurt? Kies dan de naam van die praktijk als u online aangifte doet. Wij vragen u dan ook om de naam van uw arts/verloskundige in te vullen in de online aangifte. Indien u geen of niet de juiste naam vermeldt, wordt uw aangifte afgewezen. En dan moet u opnieuw digitaal aangifte doen.

Het voorgaande geldt niet als u persoonlijk aangifte doet in de Stadswinkel.

Geboorteaangifte doen in de Stadswinkel

Hoewel de meeste geboorteaangiftes digitaal gebeuren, kunt u nog steeds de geboorteaangifte in de Stadswinkel doen. Als u hier binnen 3 dagen terecht kunt, maak dan digitaal een afspraak.
Lukt dit niet, neem dan telefonisch contact met ons op. Wij maken in dat geval met u een spoedafspraak.

Bij aangifte online

Als uw kind al voor de geboorte is erkend, pak dan ook het bewijs van erkenning erbij. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte.

Bij aangifte in de Stadswinkel

Zo doet u aangifte van een geboorte:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind geboren is
  • Eventueel neemt u mee:
   • de verklaring van geboorte van het ziekenhuis of de verloskundige;
   • uw trouw- of partnerschapsboekje, als u wilt dat de gemeente de naam van uw kind hierin vermeldt;
   • een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind. Deze kopie heeft u bij de erkenning ontvangen;
   • een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting;
   • een bewijs van inschrijving met vermelding van uw burgerlijke staat, als u in het buitenland woont;
   • is uw kind geboren in het Elkerliek Ziekenhuis? Breng dan het geboortekaartje mee dat u daar heeft gekregen.

Aan geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden. Wilt u een uittreksel van de geboorteakte? Hiervoor betaalt u € 15,70 (tarief 2023). Een meertalig modelformulier kost € 21,20 (tarief 2023). U betaalt dit bedrag bij de aanvraag.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Helmond

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022