Single Digital Gateway

Buitenlandse akte registreren in Nederland

Heeft u een buitenlandse akte? Zoals een geboorteakte, overlijdensakte of scheidingspapieren. Dan moet u deze akte in Nederland inschrijven (registreren) bij uw gemeente als u de Nederlandse nationaliteit heeft. Of als u een vluchteling met een verblijfsvergunning (statushouder) bent.

De meeste akten uit de Europese Unie (EU) zijn automatisch geldig in Nederland. U kunt deze akten dan laten registreren bij uw gemeente. De gemeente neemt de akte dan op in de Basisregistratie Personen (BRP). In andere gevallen moet u uw akte eerst laten legaliseren

Heeft u een akte in het Engels, Frans of Duits? Dan hoeft u uw akte niet te laten vertalen.

Heeft u een akte in een andere taal? Dan moet u uw akte wel laten vertalen voordat u de akte laat registreren. U moet uw akte dan laten vertalen door een beëdigde vertaler in Nederland. Heeft u de akte in het buitenland laten vertalen? Dan moet u de vertaling van uw akte aten legaliseren.

Denkt u later nog een keer een afschrift van uw akte nodig te hebben? Dan kunt u ervoor kiezen om uw buitenlandse akte om te laten zetten in een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Ook als u in een andere gemeente woont. Het omzetten van uw buitenlandse akte naar een Nederlandse akte is niet verplicht.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Buitenlands document registreren

Een levensgebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden moet in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen worden. Voorbeelden hiervan geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning, adoptie of naamswijziging.

Let op. U kunt alleen een buitenlandse akte registreren als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Eisen brondocumenten

Is het brondocument niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan laat u in Nederland een vertaling maken door een beëdigd vertaler.

Gaat het om een brondocument van een huwelijk?

Dan moet u voor het registreren daarvan in een aantal gevallen een volledig ingevulde en ondertekende verklaring bij registreren buitenlands document op grond van artikel 2.9 wet BRP meenemen. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

  • u of uw partner heeft niet de Nederlandse nationaliteit
  • u of uw partner heeft geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
  • u of uw partner is geen EU-onderdaan
  • Een verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP is niet nodig wanneer het huwelijk langer dan 10 jaar geleden is gesloten of inmiddels is beëindigd.

Document moet mogelijk voldoen aan legalisatievoorschriften

Afhankelijk van het land waar het brondocument is opgemaakt moet het brondocument aan de legalisatievoorschriften voldoen. Op de website van de Rijksoverheid ziet u per land welke voorschriften dat zijn.

Bij uw afspraak neemt u mee:

  • uw geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw partner
  • het originele buitenlandse brondocument met eventueel de benodigde legalisatiestempels
  • indien nodig, een volledig ingevulde en ondertekende Verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP
  • indien nodig, een beëdigde vertaling van het brondocument in het Nederlands, Duits, Engels of Frans

Als u een buitenlands brondocument wilt laten registreren maakt u daarvoor een afspraak. 

Afspraak maken

Het registreren van een buitenlandse akte is gratis.

Een buitenlandse akte omzetten naar een Nederlandse akte duurt maximaal 4 maanden. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Zwolle

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022