Single Digital Gateway

Buitenlandse akte registreren in Nederland

Heeft u een buitenlandse akte? Zoals een geboorteakte, overlijdensakte of scheidingspapieren. Dan moet u deze akte in Nederland inschrijven (registreren) bij uw gemeente als u de Nederlandse nationaliteit heeft. Of als u een vluchteling met een verblijfsvergunning (statushouder) bent.

De meeste akten uit de Europese Unie (EU) zijn automatisch geldig in Nederland. U kunt deze akten dan laten registreren bij uw gemeente. De gemeente neemt de akte dan op in de Basisregistratie Personen (BRP). In andere gevallen moet u uw akte eerst laten legaliseren

Heeft u een akte in het Engels, Frans of Duits? Dan hoeft u uw akte niet te laten vertalen.

Heeft u een akte in een andere taal? Dan moet u uw akte wel laten vertalen voordat u de akte laat registreren. U moet uw akte dan laten vertalen door een beëdigde vertaler in Nederland. Heeft u de akte in het buitenland laten vertalen? Dan moet u de vertaling van uw akte aten legaliseren.

Denkt u later nog een keer een afschrift van uw akte nodig te hebben? Dan kunt u ervoor kiezen om uw buitenlandse akte om te laten zetten in een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Ook als u in een andere gemeente woont. Het omzetten van uw buitenlandse akte naar een Nederlandse akte is niet verplicht.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Inschrijving van een buitenlandse akte

Een levensgebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden zoals geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning, adoptie of naamswijziging, moet in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen worden.

Let op. U kunt alleen een buitenlandse akte registreren als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Een originele akte die u in de Basisregistratie Personen wilt laten verwerken, moet:

 • aan de wet voldoen van het land waar de akte is opgesteld.
 •  zijn opgesteld door een officiële organisatie.
 • gelegaliseerd zijn of een apostille (stempel) hebben als dit voor gebruik in Nederland nodig is. Controleer bij de Rijksoverheid of legalisatie of een apostille nodig is.
 • na legalisatie of apostille vertaald zijn door een beëdigd vertaler in Nederland. Dit hoeft u alleen te doen als de akte niet is opgesteld in het Nederlands of het Engels. Kiest u voor een vertaling in het buitenland, vergeet dan niet de vertaling ook te legaliseren.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs. Bij voorkeur een paspoort of identiteitskaart van het land waar u de nationaliteit van heeft.
 • Het originele buitenlandse document of de documenten met de vertaling(en) die u wilt laten inschrijven.
 • Wilt u een buitenlandse huwelijksakte registreren? Dan kan het zijn dat u een extra verklaring nodig heeft. Bekijk de verklaring (pdf, 10 kB) om te bepalen of u deze nodig heeft. Zorg dat u en uw partner de verklaring ondertekenen. Voeg een kopie van het paspoort of identiteitskaart van uw partner toe. Neem de verklaring mee naar uw afspraak.

Een gemachtigde die akten voor u laat inschrijven, moet het volgende meenemen:

 • uw geldige identiteitsbewijs of een kopie ervan.
 • een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.
 • een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf 70 kB).
 • het originele buitenlandse document of de documenten met de vertaling(en)  die u wilt laten inschrijven.

 • Maak een afspraak via (010) 248 4000.
 • Neem de originele buitenlandse akte(n) en de vertaling(en) die u wilt laten inschrijven mee.
 • Wilt u iemand machtigen? Vul dan het machtigingsformulier (pdf, 70 kB) in.

Het registreren van een buitenlandse akte is gratis.

De inschrijving van uw document(en) in de Basisregistratie Personen (BRP) duurt meestal 8 weken. Als extra onderzoek nodig is, kan het langer duren. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Vlaardingen

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022