Single Digital Gateway

Gemeente Rijswijk: buitenlandse akte registreren

Als er rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden bent u verplicht die te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woongemeente. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. De documenten hiervan worden ook wel brondocumenten genoemd.

  • U staat in de BRP van de gemeente Rijswijk ingeschreven én bij wie rechtsfeiten in het buitenland hebben plaatsgevonden, die nog niet zijn geregistreerd in BRP
  • Het rechtsfeit is rechtsgeldig in het land waar het heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat het document moet zijn opgemaakt volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie.
  • Een buitenlands document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Controleer goed of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben (kijk op de website van de Rijksoverheid(externe link)).
  • Documenten die door de afgevende instantie in het Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, worden in de meeste gevallen geaccepteerd. Bij twijfel kan de gemeente naar een Nederlandse vertaling vragen. Lees de eisen voor vertalingen van buitenlandse documenten.

Als u een buitenlands document wilt inschrijven, heeft u de volgende stukken nodig:

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een origineel buitenlands document.
  • Wilt u de geboorteakte van een kind registreren en woont dit kind niet in Nederland? Dan heeft u ook een recente Attestatie de Vita (bewijs van in leven zijn) nodig van dit kind.
  • Wilt u een buitenlandse huwelijksakte registreren, dan kunt u een extra verklaring nodig hebben. Als dit voor uw situatie geldt, moet deze verklaring door beide partners worden ondertekend. Wilt u een echtscheiding registreren en is deze tot stand gekomen in een EU-land (uitgezonderd Denemarken)? Dan heeft u ook een 'Brussel II bis Certificaat' nodig. Dit document is meestal te verkrijgen bij de instantie die de echtscheiding heeft uitgesproken. Een legalisatie of apostille op het echtscheidingsdocument is dan niet meer nodig.
  • Levert u de documenten voor iemand anders in? Neem dan een machtiging mee en (een kopie van) het legitimatiebewijs van de persoon die u machtigt. De persoon voor wie u de documenten inlevert (de machtiginggever) kan altijd gevraagd worden om persoonlijk naar de balie te komen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Rijswijk

Laatst gecontroleerd op 27 december 2023