Single Digital Gateway

Gemeente Oisterwijk: buitenlandse akte registreren

Let op. U kunt alleen een buitenlandse akte registreren als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Wilt u een buitenlandse akte registeren? Daarvoor moet u een afspraak maken met de gemeente. Maak hier een afspraak.

  • Geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt
  • Reisdocument of een ander document waaruit jouw nationaliteit blijkt
  • Als je geboren bent in het buitenland: een recent afschrift van de geboorteakte, deze mag niet langer dan zes maanden geleden zijn afgegeven. Daarnaast indien van toepassing een uittreksel van de huwelijksakte, afschrift van de echtscheidingsakte, of afschrift van de overlijdensakte van jouw partner
  • Voor burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba: een bewijs van uitschrijving
  • Huur- of koopcontract van jouw woning of toestemming van de hoofdbewoner bij wie je gaat inwonen. Een verklaring van toestemming stel je zelf op en wordt door jullie beiden ondertekend

Let op: alleen Engelse, Franse of Duitse akten worden geaccepteerd. Documenten in een andere taal moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. De documenten moeten, afhankelijk van het land van afgifte, voldoen aan de legalisatievoorschriften.

Het registreren van een buitenlandse akte is gratis.

Een buitenlandse akte omzetten naar een Nederlandse akte duurt maximaal 4 maanden. Spoedaanvragen zijn niet mogelijk.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Oisterwijk

Laatst gecontroleerd op 13 april 2023