Single Digital Gateway

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en kunt u bijzondere en onverwachte kosten niet betalen? Dan heeft u misschien recht op extra geld van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Voor bijzondere bijstand gelden onder andere deze voorwaarden:

  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft kosten door een bijzondere of dringende situatie. Bijvoorbeeld door een operatie of een verhuizing.
  • U krijgt de kosten niet op een andere manier vergoed.

Uw gemeente bepaalt of u recht heeft op bijzondere bijstand. En hoeveel dit dan is.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Zaanstad: Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra kosten die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Bijzondere bijstand moet (als het mogelijk is) aangevraagd worden voordat de kosten gemaakt worden.

Medische kosten komen alleen in enkele gevallen in aanmerking voor vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. Om zo veel mogelijk medische kosten vergoed te krijgen, kunt u deelnemen aan de collectieve zorgverzekering.

Let op. U kunt alleen bijzondere bijstand aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

Voor een uitkering in het kader van de bijzondere bijstand, geldt een aantal voorwaarden:

  • Uw inkomen mag in principe niet meer bedragen dan 110% van de voor u geldende norm op grond van de Participatiewet. Een toelichting op de 110% inkomensgrens vindt u in onderstaande link.
  • Is uw inkomen hoger dan 110% van de voor u geldende norm, dan wordt rekening gehouden met uw financiële draagkracht (hoeveel geld kunt maandelijks missen zonder in de financiële problemen te komen). De draagkracht bepaalt of u een deel van de kosten zelf moet betalen en of u een deel vergoed krijgt
  • Het moet gaan om noodzakelijke uitgaven. Het aanschaffen van duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld een bed, tv, koelkast) komt niet voor bijzondere bijstand in aanmerking.
  • De bijzondere bijstand moet aangevraagd worden voordat de kosten zijn gemaakt

bijlage - toelichting op de inkomensgrens

Een aanvraag bijzondere bijstand kan digitaal (hiervoor heeft u een DigiD nodig) of op papier aangevraagd worden. Het papieren aanvraagformulier kunt u zelf printen.

bijlage - aanvraagformulier Bijzondere Bijstand (papier)

online aanvraag Bijzondere Bijstand indienen

De gemeente stuurt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of uw bijzondere bijstand krijgt en hoeveel u krijgt. Ook staat er in of u de bijzondere bijstand krijgt als een lening of als een gift.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Zaanstad

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022