Single Digital Gateway

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en kunt u bijzondere en onverwachte kosten niet betalen? Dan heeft u misschien recht op extra geld van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Voor bijzondere bijstand gelden onder andere deze voorwaarden:

  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft kosten door een bijzondere of dringende situatie. Bijvoorbeeld door een operatie of een verhuizing.
  • U krijgt de kosten niet op een andere manier vergoed.

Uw gemeente bepaalt of u recht heeft op bijzondere bijstand. En hoeveel dit dan is.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Bijzondere bijstand en Sociale lening

Heeft u een laag inkomen en krijgt u te maken met noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen? Dan kunt u voor sommige van deze kosten bijzondere bijstand aanvragen via Stroomopwaarts. Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

Soms maakt u kosten die u niet vergoed kunt krijgen met bijzondere bijstand. Kijk dan of u voor deze kosten een sociale lening van de kredietbank Rotterdam kunt afsluiten. 

Let op. U kunt alleen bijzondere bijstand aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die:

  • u nog niet gemaakt heeft;
  • noodzakelijk zijn en die zijn ontstaan door een bijzondere situatie. Dit kan bij iedereen anders zijn. Daarom bekijkt Stroomopwaarts  uw persoonlijke omstandigheden;
  • niet op een andere manier (bijvoorbeeld via verzekering) vergoed kunnen worden.

Tip: informeer eerst wat de kosten zijn die u gaat maken en vraag dan de bijzondere bijstand aan. Als u de kosten zelf al heeft betaald dan kan u er geen bijzondere bijstand meer voor aanvragen.

Voor het aanvragen maakt u gebruik van het aanvraagformulier bijzondere bijstand uitkeringsgerechtigden.

Stroomopwaarts beslist binnen 8 weken of u bijzondere bijstand ontvangt en hoe hoog de eenmalige uitkering is.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Vlaardingen

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022