Single Digital Gateway

Gemeente Meerssen: bijzondere bijstand aanvragen

Let op. U kunt alleen bijzondere bijstand aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente als u:

  • in de gemeente Meerssen woont;
  • de kos­ten in Ne­der­land heeft ge­maakt.

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft weinig vermogen.
  • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.

Neem contact op met

U kunt een afspraak maken met een consulent van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland. Dit is de regionale sociale dienst van 6 gemeenten in Zuid-Limburg. Zo ook van de gemeente Meerssen.

Kunt u om medische redenen niet naar Maastricht? Dan kan de consulent van Sociale zaken Maastricht-Heuvelland met u afspreken in het gemeentehuis in Meerssen.

Kijkt u ook eens op de website van Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland.

ADRESSEN

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Randwycksingel 22

6229 EE Maastricht

Postbus 4902

6202 TC Maastricht

14 043

post@maastricht.nl 

De gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten hebben gezamenlijk één uitvoeringsorganisatie voor Sociale Zaken.

De gemeente stuurt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of uw bijzondere bijstand krijgt en hoeveel u krijgt. Ook staat er in of u de bijzondere bijstand krijgt als een lening of als een gift.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Meerssen

Laatst gecontroleerd op 16 oktober 2023