Single Digital Gateway

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en kunt u bijzondere en onverwachte kosten niet betalen? Dan heeft u misschien recht op extra geld van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Voor bijzondere bijstand gelden onder andere deze voorwaarden:

 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft kosten door een bijzondere of dringende situatie. Bijvoorbeeld door een operatie of een verhuizing.
 • U krijgt de kosten niet op een andere manier vergoed.

Uw gemeente bepaalt of u recht heeft op bijzondere bijstand. En hoeveel dit dan is.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Bijzondere bijstand

Let op. U kunt alleen bijzondere bijstand aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij de gemeente Enschede.

 • U woont in Enschede.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U heeft niet genoeg inkomen en/of eigen geld om de kosten zelf te betalen.
 • U kunt aantonen dat de kosten die u moet maken onverwacht en noodzakelijk zijn.
 • U kunt de kosten niet vergoed krijgen uit een andere regeling.
 • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
 • U vraagt bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.

Let op: kunt u niet bewijzen dat u de kosten moet of moest maken dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Ook niet als u de kosten al betaald heeft.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen via de gemeente Enschede. Bekijk op de website van gemeente Enschede hoe u bijzondere bijstand kunt aanvragen.

De gemeente stuurt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of uw bijzondere bijstand krijgt en hoeveel u krijgt. Ook staat er in of u de bijzondere bijstand krijgt als een lening of als een gift.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Enschede

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022