Single Digital Gateway

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en kunt u bijzondere en onverwachte kosten niet betalen? Dan heeft u misschien recht op extra geld van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Voor bijzondere bijstand gelden onder andere deze voorwaarden:

 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft kosten door een bijzondere of dringende situatie. Bijvoorbeeld door een operatie of een verhuizing.
 • U krijgt de kosten niet op een andere manier vergoed.

Uw gemeente bepaalt of u recht heeft op bijzondere bijstand. En hoeveel dit dan is.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk: Bijzondere bijstand aanvragen

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u voor bepaalde kosten hulp krijgen van Ferm Werk. Dit noemen we 'bijzondere bijstand'. Het gaat dan om een vergoeding van kosten die u maakt voor een bijzondere situatie.

Als u deze kosten zelf niet kunt betalen (uit inkomen, uitkering of spaargeld) en een andere organisatie ook niet, dan kan Ferm Werk misschien helpen. Als u een vergoeding aanvraagt, dan laat u aan ons zien waarvoor u kosten gemaakt heeft. Wij bekijken uw aanvraag en betalen uit als alles klopt volgens de voorwaarden. U kunt bijzondere bijstand voor een aantal kosten online aanvragen (met DigiD).

Let op. U kunt alleen bijzondere bijstand aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij Ferm Werk als u:

 • in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk woont;
 • de kos­ten in Ne­der­land heeft ge­maakt.

Neem hiervoor contact op met Ferm Werk. Dan hoort u welke gegevens nodig zijn om een aanvraag voor bijzondere bijstand in te kunnen dienen.

Neem contact op met Ferm Werk

Print het online formulier en vul in. Stuur het naar: 

Dagelijks Bestuur Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC  Woerden

U moet ook de volgende documenten meesturen: 

 • Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.
 • Bewijsstukken van uw inkomen.
 • De laatste afschriften van alle betaal- en spaarrekeningen.
 • Bewijsstukken van bezittingen en/of schulden.
 • Een offerte of nota van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt.

De gemeente stuurt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of uw bijzondere bijstand krijgt en hoeveel u krijgt. Ook staat er in of u de bijzondere bijstand krijgt als een lening of als een gift.

Als we iets besluiten dat te maken heeft met uw uitkering, dan krijgt u daar schriftelijk bericht van. U kunt het oneens zijn met zo’n beslissing, of de manier waarop het wordt uitgevoerd door Ferm Werk, en dan kunt u bezwaar maken.

Een bezwaar heeft dus te maken met ontevredenheid van uw kant als het gaat om besluiten over uw uitkering of regeling. Een bezwaar moet u schriftelijk indienen. Als u post van ons krijgt met een besluit, dan heeft u 6 weken de tijd om te laten weten dat u bezwaar maakt.

Zet in uw bezwaar altijd uw naam en adresgegevens en vermeld duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Dagelijks Bestuur Ferm Werk
Carrosserieweg 1
3445 BC  Woerden

Neem contact op met Ferm Werk, tel 0031 348 497000 of mail naar info@fermwerk.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Laatst gecontroleerd op 21 september 2022