Single Digital Gateway

Gemeente Arnhem: bijzondere bijstand aanvragen

U vraagt de bijzondere bijstand aan vóórdat u kosten maakt. Alleen als u het echt niet eerder kon aanvragen, mag u achteraf aanvragen. De nota of rekening mag in ieder geval niet ouder zijn dan 3 maanden

U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente Arnhem als u:

 • in de gemeente Arnhem woont.
 • de kos­ten in Ne­der­land heeft ge­maakt.

Goed om te weten

Naast de bovengenoemde voorwaarden gelden, is het handig om rekening te houden met het volgende:

 • We kunnen alleen helpen bij kosten die echt noodzakelijk zijn en u dus moet maken.
 • Er wordt naar uw persoonlijke situatie gekeken om te beoordelen of u de extra kosten echt niet kunt betalen.
 • Ook als u een (aanvullend) pensioen heeft, in loondienst werkt of als zelfstandige werkt, kunt u een beroep doen op Bijzondere Bijstand.
 • Bijzondere Bijstand is soms een gift en soms een lening die u in termijnen afbetaalt. Dat hangt af van het soort kosten en van uw persoonlijke situatie.

Gegevens meesturen bij uw aanvraag

Stuurt u altijd een kopie mee van de nota of rekening waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt.

Wanneer u nooit eerder bijzondere bijstand heeft aangevraagd, heeft de gemeente Arnhem extra informatie van u nodig. Stuur dan kopieën van de volgende gegevens mee (als dit voor u van toepassing is):

 • kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument)
 • laatste inkomstenbewijs
 • bankafschriften van de laatste 6 weken
 • laatste afschrift van een eventuele spaarrekening of ander vermogen
 • bewijsstukken of overzicht van eventuele schulden
 • beschikking zorgtoeslag
 • polis ziektekostenverzekering
 • beschikking huurtoeslag
 • huurcontract en / of overzicht opbouw van de huur
 • beschikking kindgebonden budget

Houdt u er rekening mee dat het 4 tot 8 weken kan duren voordat uw aanvraag wordt afgehandeld.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Arnhem

Laatst gecontroleerd op 7 augustus 2023