Single Digital Gateway

Beëindiging geregistreerd partnerschap inschrijven bij burgerlijke stand in Nederland

Heeft u uw geregistreerd partnerschap laten ontbinden door een advocaat of notaris? Dan laten zij de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap inschrijven bij de burgerlijke stand. Laat u uw geregistreerd partnerschap beëindigen door een rechter? Dan laat de rechtbank de beëindiging inschrijven bij de burgerlijke stand.

Beëindiging geregistreerd partnerschap zonder rechter

Uw advocaat of notaris stuurt de uitkomst naar de burgerlijke stand voor inschrijving. Dit gebeurt binnen 3 maanden.

Beëindiging geregistreerd partnerschap door rechter

Als de rechter uw partnerschap beëindigt, volgt inschrijving bij de burgerlijke stand binnen 6 maanden.

U kunt de ontbindingsbeschikking ook zelf laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente. Het gaat dan om de gemeente waar u uw geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Doe dit binnen 3 maanden als een advocaat of notaris uw geregistreerd partnerschap heeft beëindigd. Heeft een rechter dat gedaan? Dan moet u de ontbindingsbeschikking binnen 6 maanden laten inschrijven bij de burgerlijke stand.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Geregistreerd partnerschap beëindigen

Een geregistreerd partnerschap beëindigt u via een advocaat of notaris. Heeft u minderjarige kinderen of bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u naar de rechter. De advocaat of notaris meldt de beëindiging bij de gemeente.

Een geregistreerd partnerschap kan worden beëindigd zonder tussenkomst van de rechter. U moet daarvoor bij een advocaat of een notaris een beëindigingovereenkomst laten opstellen. Verder stelt de advocaat of notaris een verklaring op dat er een beëindigingovereenkomst is gesloten.

Voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap heeft uw nodig:

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • Eventueel een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank
  • De akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat

Binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst moet uw advocaat, uw notaris of uzelf (als belanghebbende) de verklaring en bijbehorende stukken bij de gemeente ter inschrijving aanbieden. Wanneer de verklaring niet binnen drie maanden nadat de overeenkomst is gesloten, is ingeschreven verliest de overeenkomst zijn rechtskracht en moet de procedure opnieuw gestart worden.

De overeenkomst (via notaris of advocaat) moet binnen 3 maanden ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand. Een uitspraak van de rechter moet binnen 6 maanden ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand.

U kunt tegen de beschikking van de rechtbank in beroep gaan.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Rijswijk

Laatst gecontroleerd op 22 november 2022