Single Digital Gateway

Beëindiging geregistreerd partnerschap inschrijven bij burgerlijke stand in Nederland

Heeft u uw geregistreerd partnerschap laten ontbinden door een advocaat of notaris? Dan laten zij de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap inschrijven bij de burgerlijke stand. Laat u uw geregistreerd partnerschap beëindigen door een rechter? Dan laat de rechtbank de beëindiging inschrijven bij de burgerlijke stand.

Beëindiging geregistreerd partnerschap zonder rechter

Uw advocaat of notaris stuurt de uitkomst naar de burgerlijke stand voor inschrijving. Dit gebeurt binnen 3 maanden.

Beëindiging geregistreerd partnerschap door rechter

Als de rechter uw partnerschap beëindigt, volgt inschrijving bij de burgerlijke stand binnen 6 maanden.

U kunt de ontbindingsbeschikking ook zelf laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente. Het gaat dan om de gemeente waar u uw geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Doe dit binnen 3 maanden als een advocaat of notaris uw geregistreerd partnerschap heeft beëindigd. Heeft een rechter dat gedaan? Dan moet u de ontbindingsbeschikking binnen 6 maanden laten inschrijven bij de burgerlijke stand.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

echtscheiding melden

U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is het officieel. Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente waar u getrouwd bent. U kunt ook zelf de melding doen bij de gemeente. Ook uw voormalige partner mag dit doen. Is de beslissing van de rechter definitief (onherroepelijk)? Dan moet u de melding binnen 6 maanden doen.

Voor de melding van de echtscheiding is nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank
  • de akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat

Naamwijziging

Indien u gehuwd bent (geweest)  kunt u door middel van een 'verzoek aanduiding naamgebruik' aangeven onder welke naam u door de overheid wilt worden aangeschreven. Lees meer informatie over de mogelijkheden van wijziging van naamgebruik.

U of uw advocaat meldt de echtscheiding bij de gemeente. U kunt de echtscheiding alleen laten inschrijven in de gemeente waar u getrouwd bent.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11

Het inschrijven van de ontbinding geregistreerd partnerschap is gratis.

De gemeente verwerkt de gegevens binnen 1 week.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Oldenzaal

Laatst gecontroleerd op 22 november 2022