Single Digital Gateway

Beëindiging geregistreerd partnerschap inschrijven bij burgerlijke stand in Nederland

Heeft u uw geregistreerd partnerschap laten ontbinden door een advocaat of notaris? Dan laten zij de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap inschrijven bij de burgerlijke stand. Laat u uw geregistreerd partnerschap beëindigen door een rechter? Dan laat de rechtbank de beëindiging inschrijven bij de burgerlijke stand.

Beëindiging geregistreerd partnerschap zonder rechter

Uw advocaat of notaris stuurt de uitkomst naar de burgerlijke stand voor inschrijving. Dit gebeurt binnen 3 maanden.

Beëindiging geregistreerd partnerschap door rechter

Als de rechter uw partnerschap beëindigt, volgt inschrijving bij de burgerlijke stand binnen 6 maanden.

U kunt de ontbindingsbeschikking ook zelf laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente. Het gaat dan om de gemeente waar u uw geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Doe dit binnen 3 maanden als een advocaat of notaris uw geregistreerd partnerschap heeft beëindigd. Heeft een rechter dat gedaan? Dan moet u de ontbindingsbeschikking binnen 6 maanden laten inschrijven bij de burgerlijke stand.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Lingewaard: Beëindiging geregistreerd partnerschap inschrijven bij burgerlijke stand

Bij een uitspraak van de rechter:

  • Het originele document van het besluit van de rechtbank. De griffier moet deze hebben ondertekenend.
  • De akte van berusting (bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat) met de vraag om u en/of uw partner in te schrijven.

Bij een beëindigingsovereenkomst:

  • De verklaring van de advocaat of notaris dat er een beëindigingsovereenkomst is gesloten.
  • De beëindigingsovereenkomst.

U kunt het besluit van het einde van uw geregistreerd partnerschap afgeven of sturen naar:

gemeente Lingewaard
Postbus 15
6680 AA  Bemmel

Geen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Lingewaard

Laatst gecontroleerd op 22 november 2022