Single Digital Gateway

Beëindiging geregistreerd partnerschap inschrijven bij burgerlijke stand in Nederland

Heeft u uw geregistreerd partnerschap laten ontbinden door een advocaat of notaris? Dan laten zij de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap inschrijven bij de burgerlijke stand. Laat u uw geregistreerd partnerschap beëindigen door een rechter? Dan laat de rechtbank de beëindiging inschrijven bij de burgerlijke stand.

Beëindiging geregistreerd partnerschap zonder rechter

Uw advocaat of notaris stuurt de uitkomst naar de burgerlijke stand voor inschrijving. Dit gebeurt binnen 3 maanden.

Beëindiging geregistreerd partnerschap door rechter

Als de rechter uw partnerschap beëindigt, volgt inschrijving bij de burgerlijke stand binnen 6 maanden.

U kunt de ontbindingsbeschikking ook zelf laten inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente. Het gaat dan om de gemeente waar u uw geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Doe dit binnen 3 maanden als een advocaat of notaris uw geregistreerd partnerschap heeft beëindigd. Heeft een rechter dat gedaan? Dan moet u de ontbindingsbeschikking binnen 6 maanden laten inschrijven bij de burgerlijke stand.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Echtscheiding of ontbinden partnerschapsregistratie

Uw advocaat stuurt de ontbindingsdocumenten naar de gemeente waar u geregistreerd partnerschap bent aangegaan. De gemeente registreert daarna uw ontbinding.

Uw advocaat kan de documenten sturen naar:

Gemeente Hengelo, Postbus 18, 7550 AA  Hengelo

Woont u in een andere gemeente dan waar de registratie is? De gemeente geeft dit door aan uw woongemeente.

Uw advocaat kan de documenten sturen naar:

Gemeente Hengelo, Postbus 18, 7550 AA  Hengelo

Het inschrijven van de ontbinding geregistreerd partnerschap is gratis.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hengelo

Laatst gecontroleerd op 22 november 2022