Single Digital Gateway

Gegevens in Basisregistratie Personen (BRP) bekijken in Nederland

Wilt u weten hoe uw naam, geboortedatum of andere persoonsgegevens zijn geregistreerd  in de Basisregistratie Personen (BRP)? Deze kunt u zelf bekijken. Heeft u kinderen onder de 18? Dan mag u hun gegevens ook bekijken. Dat mag ook als u verzorger met ouderlijk gezag bent.

Wilt u uw persoonlijke gegevens in de BRP bekijken? Dat kan door in te loggen op MijnOverheid.nl. Of vraag bij uw gemeente na hoe uw persoonsgegevens in de BRP staan geregistreerd.

Iemand machtigen om uw gegevens in de BRP in te zien

Wilt u dat iemand anders uw gegevens namens u mag bekijken? Dan kunt u deze persoon machtigen bij de gemeente. Dit hoeft niet als u onder curatele staat. Uw curator krijgt automatisch een machtiging.  

Gegevens in BRP kloppen niet

Kloppen uw gegevens niet in de BRP? Vraag de gemeente dan om ze aan te passen.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente Vlaardingen: Gegevens in Basisregistratie Personen (BRP) bekijken

Gegevens bekijken

Woont u in Nederland en staat u ingeschreven bij een gemeente? Dan kunt u uw gegevens online bekijken. Of op afspraak aan de balie bij de gemeente. Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Correctieverzoek BRP

Zijn uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) niet juist of niet volledig? Wilt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of wijzigen? Dan kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in de BRP te laten aanpassen, verwijderen of wijzigen.

Op het stadskantoor:

  • maak een afspraak

Schriftelijk:

  • Stuur een brief met uw verzoek. Vermeld uw naam, adres en geboortedatum en de gegevens die gewijzigd moeten worden.
  • Onderteken het verzoek.
  • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
  • Stuur originele documenten mee waarmee u bewijst dat de gegevens in de BRP onjuist zijn. Een document uit het buitenland mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet gelegaliseerd zijn. Stuur het verzoek en de documenten naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. klantcontactcentrum, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Het aanpassen duurt maximaal 6 weken.

Wilt u gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit wijzigen? Dan kan de gemeente de termijn met 8 weken verlengen.

Let op: alleen de gemeente waar u woont kan uw gegevens aanpassen.

Bij de aanvraag heeft u nodig:

  • een ko­pie van uw gel­dige iden­ti­teits­be­wijs (pas­poort, Ne­der­land­se iden­ti­teits­kaart of rij­be­wijs);
  • bewijs van de juis­te ge­ge­vens.

Het bekijken van uw gegevens is gratis.

Het aanpassen duurt maximaal 6 weken.

Wilt u gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit wijzigen? Dan kan de gemeente de termijn met 8 weken verlengen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Vlaardingen